Wereldwijd

Gent - St. Niklaaskerk

Stad: De stad Gent is een stad met een rijkelijk historisch verleden. Zo werd in 1500 hier Keizer Karel V geboren in het Prinsenhof. Interessant als zijdelingse opmerking is dat de bijnaam van de Gentenaars 'stropdragers' is. In 1540 weigerde de stad de 'bede' van landvoogdes Maria van Hongarije om mee de oorlogen van Keizer Karel V te financieren. De daarmee verbonden opstand werd door de keizer hard neergeslagen. De leiders van de opstand moesten in boetekleed en met een strop om de hals vergiffenis vragen. De bijnaam werd geboren. Dankzij het rijke historische verleden is er vandaag een mooi historisch centrum te bewonderen.

Gebouw: St. Niklaaskerk

De St. Niklaaskerk staat op de Korenmarkt te Gent. Reeds voor de bouw van de huidige kerk waren er op die plaats reeds twee voorafgegaan. In de 13e eeuw verleenden de schepenen van Gent aan de toren van de parochiekerk de functie van belfort en droegen derhalve ook financieel bij tot de oprichting.

Voorwerp: Gods naam is bovenaan een zijaltaar te zien.

 

 

 

 

 

 

 


 

- naar boven -