Wereldwijd

Froyennes (Doornik) - église Saint-Eloi

Stad: Froyennes is een dorp in de provincie Henegouwen. Het dorp maakt sinds 1977 als deelgemeente deel uit van Doornik.

De geschiedenis van Doornik gaat heel ver terug. De stad, een van de oudste van België, bestond al gedurende Romeinse tijden. Tijdens de regeerperiode van de Frankische koningen Childebert en Clovis was Doornik de hoofdstad van het Frankische rijk. Vandaag bestaat Doornik naast het stadscentrum uit maar liefst 29 deelgemeenten waarvan ook Froyennes. Ook Froyennes bestaat reeds lang. In de Romeinse tijden was er op deze plaats een Romeinse villa. De eerste maal dat Froyennes als dorp wordt vermeld is in een pauselijke brief van de 10de eeuw.

Vandaag profileert het dorp zich als attractief op het gebied van cultuur, sport, ontspanning en als recreatiegebied voor jonge gezinnen.. Het grondgebied strekt zich uit over 550 ha voor 2300 inwoners.

Gebouw: église Saint-Eloi. Deze kerk werd gebouwd in 1840. De kerk dankt zijn naam aan de bron Saint-Eloi die water geeft aan twee vijvers gelegen achter de kerk.

Voorwerp: Gods naam is hier te vinden in het altaar van de kerk. Hier staat hij echter niet als tetragrammaton zoals zo vaak het geval is. Hier staat 'YHVH'.