Wereldwijd

Brussel - Gedenkplaat

Stad: Brussel is de hoofdstad van België. Het is tevens ook het bestuurlijke centrum van Europa. Brussel ontstond rond een burcht op een eiland in de Zenne. Dit was in de 10de eeuw. In 1229 kreeg de stad stadrechten van hertog Hendrik I van Brabant. De gemeente Brussel telt vandaag 148.873 inwoners (2008). Vaak wordt echter het volledige Hoofdstedelijk Gewest Brussel gezien als stad. Hiervan bedraagt het inwonersaantal 1.080.790 (nov 2008).

Voorwerp: Gedenkplaat in De Lenglentierstraat - Rue de Lenglentier.

In de bovenvermelde straat is een gedenkplaat aangebracht. Op de gedenkplaat staat "Ter nagedachtenis van de Joden uit de Marollewijk - slachtoffers van het nazisme en het racisme".

Op deze plaat staat de bijbeltekst uit "Ez. XXXVII, 13-14" (Ezechiël 37: 13-14). Deze tekst luidt: "Jullie zijn mijn volk, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. 14 Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen, ik zal jullie terugbrengen naar je land, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen – zo spreekt de HEER.”’ - (Nieuwe Bijbelvertaling 2004/2007).

Merk op dat hoewel de Nieuwe Bijbelvertaling "Heer" schrijft, er op deze plaat driemaal Gods naam staat in de vorm van het Tetragrammaton.