Wereldwijd

Brussel - Miniemenkerk

Stad: Brussel is de hoofdstad van België. De geschiedenis van Brussel gaat ver terug. In 1979 vierde de stad haar duizendjarige bestaan. Ontstaan uit drie kernen, één aan de Zennerivier en twee aan aanpalende heuvels, ontwikkelde Brussel zich tot een handels- en artisanale plaats. De graven van Leuven (de latere hertogen van Brabant), richtten er een versterkt kasteel op. Vanaf de tweede helft van de 13 de eeuw genoot de plaats ook de voorkeur als verblijfplaats voor de hertogen. In de 15de eeuw werd Brussel de feitelijke hoofdplaats voor de hertogen van Bourgondië. De geschiedenis gaat verder tot uiteindelijk in 1830, bij de onafhankelijkheid van België, Brussel ook officieel de hoofdstad werd. Brussel werd een metropool - een gevoel dat het nog steeds vandaag sterk uitstraalt.

Gebouw: Miniemenkerk - Miniemenstraat 62 – Brussel Stad (of Brussel-centrum)

Hoewel “de Miniemen” een begrip is in Brussel, staat de kerk officieel te boek als de Sint-Jan en Sint-Stefaan ter Miniemen. De bouwstijl van de kerk is een overgang tussen barok en classicisme. De architect van deze kerk was Willem De Bruyn. Het interieur is overwegend 19e eeuws.

Geschiedenis: de kloosterorde der Miniemen verkregen in 1616 de toelating een klooster op te richten in Brussel. In 1621 legde de Infante Isabella de eerste steen. Het klooster en de eerste kerk werden voltooid in 1624. De huidige kerk werd in 1715 voltooid, zoals in de tekst boven de hoofdingang van de kerk, wordt vermeld. De orde der Miniemen werd in 1787 opgeheven. In de loop van de 19e eeuw heeft de kerk meerdere restauraties ondergaan. Het klooster werd reeds in 1920 gesloopt.

Voorwerp: Wat opvalt in de kerk is de gedecoreerde boord met teksten, die op de muur geschilderd zijn. Men noemt dit een “Fries”. Men vindt er teksten in het Latijn, het Grieks en het Hebreeuws. Op een bord vinden we de uitleg terug van deze teksten. In de Hebreeuwse tekst wordt een Bijbelvers geciteerd uit Ezechiël 37:14, waar staat: “Dan zal ik mijn geest in u brengen, zodat gij levend wordt, en ik zal u uw land teruggeven. Zo zult gij weten dat ik, de Heer, het gezegd heb en het ook doe, spreekt de Heer.”Op beide plaatsen waar in de Nederlandse vertaling “de Heer” staat, vinden we in het Hebreeuws, het Tetragrammaton terug.

Op de laatste foto is uiterst rechts en uiterst links het Tetragrammaton te zien.