Wereldwijd

Antwerpen - Sint-Jacobskerk

Stad: Iedere Sinjoor zal zeggen dat Antwerpen de wereldstad bij uitstek is. Deze bijnaam voor de Antwerpenaren, Sinjoor, stamt trouwens uit de tijd van de Spaanse Inquisitie. Deze zou een afgeleide zijn van het Spaanse señor wat '(deftige) heer' betekent. Hiermee wordt ineens duidelijk dat Antwerpen kan bogen op een lange geschiedenis. Het was tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) dat Antwerpen van een kleine gemeente transformeerde naar de grootste stad van de Zeventien Provinciën (Habsburgse Nederlanden). In het buitenland heeft Antwerpen een reputatie opgebouwd als wereldhaven, modestad en als stad van de diamant.

Antwerpen is naar bevolking gezien de grootste stad in België. Er zijn maar liefst 472.071 inwoners (2008). Antwerpen profileert zich ook in religieus opzicht als een centrumstad. De stad is de zetel van het Rooms-Katholieke bisdom Antwerpen en van het Anglicaanse aartsdekenaat Noordwest-Europa. Daarnaast huisvest Antwerpen 20.000 orthodoxe joden. Velen van hen behoren tot de streng orthodoxe charedische richting waardoor Antwerpen, na Londen, het grootste centrum van charedische joden in Europa is. Het katholicisme heeft hier echter de grootste voet op aarde.

Gebouw: Sint-Jacobskerk

Op deze plaats werd door Thomas Huyghman in 1413 een St-Jacobskapel opgericht met een bijbehorende herberg voor de overnachting van de bedevaarders naar Santiago de Compostella. Achteraf bleek deze kapel de aanleiding tot het stichten van een nieuwe parochie en het bouwen van de huidige kerk, de bouwgeschiedenis loopt van 1491 tot 1656.

Deze laatgotische kerk (ca. 1506-1656) heeft een overweldigende barokke aankleding met 23 altaren en bezit een grootse kunstcollectie met namen als Jordaens, Rubens en Van Balen. Deze kerk was de parochiekerk van Pieter Paul Rubens. Hij ligt hier ook begraven in een grafkapel.

Voorwerp: Gods naam is hier tweemaal terug te vinden in het Hebreeuws. De eerste maal op de indrukwekkende preekstoel met mooi houtsnijwerk. De preekstoel werd in 1675 gemaakt door Ludovicus Willemssens (1630-1702), die op het eind van zijn leven hofbeeldhouwer van koning Willem III in Engeland was. De tweede maal staat Gods naam in een driehoek bovenaan een altaar.

 

 

 

 

 

 

Het altaar...