Wereldwijd

Antwerpen - St. Antonius van Padua

Stad: Antwerpen is naar bevolking gezien de grootste stad in België. Er zijn maar liefst 472.071 inwoners (2008). Naast zijn reputatie als havenstad, mode stad en stad van de diamant is Antwerpen ook in religieus opzicht een centrumstad. De stad is de zetel van het Rooms-Katholieke bisdom Antwerpen en van het Anglicaanse aartsdekenaat Noordwest-Europa. Daarnaast huisvest Antwerpen 20.000 orthodoxe joden. Velen van hen behoren tot de streng orthodoxe charedische richting waardoor Antwerpen, na Londen, het grootste centrum van charedische joden in Europa is. Het katholicisme heeft hier echter de grootste voet op aarde.

Gebouw: St. Antonius kerk. De Sint-Antoniuskerk is terug te vinden op de Paardenmarkt. Deze kerk werd door Jules Bilmeyer gebouwd naar de plannen van architect Lodewijk Baeckelmans. Vroeger stond er hier op deze plaats een kapucijnenkerkje van 1613. Het kerkje werd gesloopt en deze kerk kwam in 1910 in de plaats. De stijl van het gebouw is neogotisch.

Voorwerp: in de kerk zijn drie mooie versierde platen te zien. We denken dat het gedenkplaten zijn daar op het onderste bordje obiit of overleden staat, met een datum erbij. Op de middelste plaat staat bovenaan Gods naam.