Opmerkelijk

Wenceslaus Hollar

Wenceslaus Hollar was een Bohemische tekenaar en koperetser. Hij is geboren op 13 juli 1607 in Praag.

Als jonge man besloot hij te leven van zijn kunst. De eerste kunstwerken van zijn hand dateren van 1625/1626. Het zijn smalle platen, één ervan is een copij van een werk van Dürer. In 1636 kwam hij onder de aandacht van Thomas Howard, de Graaf van Arundel. Hij kwam in dienst bij deze edelman en verhuisde zelfs mee naar Londen. Hoewel in dienst bij de graaf maakte hij ook werken voor anderen. Toen Graaf Arundel Engeland verliet in 1642, ging Wenceslaus in dienstbetoon bij Charles I of England, de hertog van York. Gedurende de burgeroorlog (1641-1651) werkte Wenceslaus in Antwerpen waar hij de meeste van zijn beroemde werken maakte. In 1652 ging hij terug naar Londen waar hij samen werkte met etser Faithorne.

Wenceslaus Hollar overleed in 1677, in extreme armoede. Zijn laatste opgetekende woorden waren gericht aan de baljuw met de vraag het bed niet weg te nemen waar hij op aan het sterven was.

 

 

Hele collecties van zijn werken worden bewaard in het British Museum en in het prentenkabinet van Windsor Castle.

De schepping...

Wenceslaus Hollar gaf het scheppingsverslag nauwkeurig weer zoals het in de Bijbel beschreven staat in Genesis hoofdstuk 1 en 2. Hij beeldde op elke prent af wat God schiep.... op de eerste dag...... op de tweede dag..... enz. Hierbij gaf hij Gods aanwezigheid weer door middel van het Tetragrammaton.

 

Tekst:

"En God zei, er zij licht en er was licht. En God zag het licht en het was goed, en God scheidde het licht van de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht, en de avond en de morgen waren de eerste dag."

 

Tekst:

"En God zei, laat er een uitspansel zijn in het midden van het water, en laat het de wateren scheiden van de wateren. En God maakte het uitspansel en scheidde de wateren die onder het uitspansel van de wateren waren en het was zo. En God noemde het uitspansel hemel, en de avond en de morgen waren de tweede dag."

 

Tekst:

"En God zei, laat de wateren onder de hemel verzameld worden onder één plaats en laat het droge land te voorschijn komen, en het was zo. En God noemde het droge land aarde, en de bijeenvergadering van de waters noemde hij zee. En God zag dat het goed was."

 

Tekst:

"En God zei, laat er licht zijn in het uitspansel van de hemel, om de dag van de nacht te scheiden, en laat hen dienen tot tekenen, en voor de seizoenen, en voor dagen en jaren. En laat hen lichten zijn in het uitspansel van de hemel. En God maakte twee grote lichten, het grootste licht om te heersen over de dag, en het mindere licht om te heersen over de nacht, hij maakte de sterren ook."

 

Tekst:

"En God zei, laat de wateren rijkelijk voortbrengen bewegende schepselen die leven, en gevogelte dat mag vliegen boven de aarde in het open uitspansel van de hemel. En God schiep grote walvissen en elk levend schepsel dat zich beweegt welke de wateren rijkelijk voortbracht naar hun soort, en elk gevleugeld gevogelte naar zijn soort, en God zag dat het goed was."

 

Tekst:

"En God zei, laat de Aarde voortbrengen de levende schepselen naar hun soort, vee en kruipend gedierte, en beesten van de aarde, en het was zo. En God zei: Laat ons de mens voortbrengen naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en laat hen heerser zijn over de vissen der zee, en het gevogelte van de lucht en het vee en over de aarde en over elk kruipend ding dat kruipt over de aarde."

 

Tekst:

"En op de zevende dag, God voltooide zijn werk dat hij gemaakt had, en hij rustte op de zevende dag van al zijn werken die hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die omdat daarin hij rustte van al zijn werken." Hier staat geen tetragrammaton - deze tekening is enkel ter volledigheid.

 

Naast de opeenvolging van de dagen maakte Hollar ook andere prenten met betrekking tot de schepping. Ook hierbij is Gods naam te zien als het Tetragrammaton met klinkertekens.

 

Tekst:

"En God zei, dat er licht zij en er was licht."

 


Tekst:

"En God zei, laat er licht zijn in het uitspansel van de hemel."

 

 

Tekst:

"En God zei, laat er een uitspansel zijn in het midden van het water."

 

 

Tekst:

"En God zei, laat het droge land verschijnen en het was zo"

 

 

Tekst:

"En God zei, laat de wateren rijkelijk voortbrengen bewegende schepselen die leven, en gevogelte dat mag vliegen boven de aarde in het open uitspansel van de hemel."

 

Tekst:

"En God zei, laat de Aarde voortbrengen de levende schepselen naar hun soort, en vee naar hun soort, en elk kruipend ding dat zich beweegt over de aarde naar hun soort."

 

Hieronder een bewijs dat zijn tekeningen ook verschenen met tekst in het Latijn...

Tekst:

Genesis Cap. 12 v 1, 2
"Linquenda tellus & domus"

"Verlaat uw land en huis"

 

 

Het leven van Abraham inspireerde Hollar eveneens tot een reeks prenten. Ook hierbij vermeldt hij de bijbelpassages die uitgebeeld worden. Opmerkelijk is dat Gods uitspraken tegenover Abraham, in letters geschreven staan die uit de richting van het Tetragram komen.

 

Tekst:

"Kanaän beloofd aan Abraham - Genesis 12:6"
"Aan uw zaad wil ik dit land geven"

 

 

Merk bij de vorige en deze prent dezelfde tekening op; doch de tekst is de eerste maal in het Engels, de tweede maal in het Latijn.

Tekst:

"Genesis 12:7"
"U en de Uwen dit land"

 

 

Tekst:

"Abraham en Lot scheiden : Genesis 13:7"
"Al het land dat u ziet, aan u wil ik dit geven"

 

 

Tekst:

"God beloofd Abraham talrijke nakomelingen - Genesis 15:5"
"Tel de sterren als u kan en nummer ze, zo zal uw zaad zijn"
"Uw zaad zal een vreemdeling zijn in een land dat niet van hen is"

 

 

Tekst:

"God vernieuwd zijn verbond met Abraham - Genesis 17:4"
"Mijn verbond is met u en u zal vader zijn van vele volken"

 

 

 

We zien een episode uit het leven van Jacob, Abrahams kleinzoon. Dit verslag van de droom die Jacob had vinden we terug in Gen. 28:12,13.

Tekst:

"Jacobs visioen van een ladder - Genesis 28"

 

 

Ten slotte een afbeelding van de knielende zondaar.

Tekst:

"Ah ah ah ah mijn zonden - O O O O mijn redder"

 

 

 

- naar boven -