Opmerkelijk

Waaiers uit Spanje

We willen dit item hier opnemen, omdat deze waaier echt mooi is. Hij wordt aan toeristen te koop aangeboden. Op deze waaier staat Psalm 23 gedrukt, in de detail merken we de goddelijke naam in de vorm 'Jehová' tweemaal op...

Psalm 23: "Jehovah is mijn Herder. Mij zal niets ontbreken. In grazige weiden doet hij mij neerliggen; Aan waterrijke rustplaatsen voert hij mij.  Mijn ziel verkwikt hij. Hij leidt mij in de sporen van rechtvaardigheid om zijns naams wil.  Al wandel ik ook in het dal van diepe schaduw, Ik vrees niets kwaads, Want gij zijt met mij; Uw stok en uw staf, die vertroosten mij.  Gij maakt voor mijn aangezicht een tafel in orde ten aanschouwen van hen die blijk geven van vijandschap jegens mij. Met olie hebt gij mijn hoofd ingewreven; Mijn beker is welgevuld.  Waarlijk, louter goedheid en liefderijke goedgunstigheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; En ik zal stellig in het huis van Jehovah wonen tot in lengte van dagen.

 

 


 

We tonen ook graag een tweede waaier. Ook deze komt uit Spanje.

Hier staat de tekst van Psalm 121: "Ik zal mijn ogen opheffen naar de bergen. Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp [komt] van Jehovah, De Maker van hemel en aarde.  Hij kan onmogelijk toelaten dat uw voet wankelt. Degene die u behoedt, kan onmogelijk slaperig zijn.  Zie! Hij zal niet slaperig zijn, noch in slaap vallen, Hij die Israël behoedt.  Jehovah behoedt u. Jehovah is uw schaduw aan uw rechterhand.  Overdag zal de zón u niet steken, Noch de maan bij nacht.  Jehovah zelf zal u behoeden voor alle rampspoed. Hij zal uw ziel behoeden.  Jehovah zelf zal uw uitgaan en uw ingaan behoeden, Van nu aan en tot onbepaalde tijd.

Hier staat de goddelijke naam maar liefst 5 maal in.

 

 

 

 

- naar boven -