Opmerkelijk

Penningen Vrijmetselarij

Ook in de reguliere vrijmetselarij wordt Gods naam gebruikt, bijvoorbeeld op deze penningen.


 

 

 

Penning 'de St. Michel Or. De Paris ' - Anno 5802


Een driekoppige slang wordt vanuit de hemel neergebliksemd. De passer en de winkelhaak staan respectievelijk voor de hemel en de aarde waartussen de mens zich beweegt.

Tekst:'Dispersit superbos'
('verstrooi de hoogmoedigen')

Tekst:"de St.. Michel Or. De Paris"

symbolen: de twee zuilen Jakim en Boaz. Acaciaboom of heilige boom - steeds terugkerend leven. Op een truweel staat 5802.

 


 

 

Penning: 'Loge de St. Jean de la Palestine O de Paris'. - Anno 5806

 

In een stralende driehoek staat Gods naam.

Tussen de twee zuilen met de letters J en B een verhoog met de symbolen passer en winkelhaak omgeven door een krans. Helemaal boven in een stralende driehoek het tetragrammaton.

 


 

Penning: 'de la Vérite a Lo De Rouen' - Anno 5835

 

Tekst: "de la Vérite a Lo De Rouen - 5835"

Afbeelding: de twee zuilen Jakim en Boaz, de winkelhaak en passer waarboven in een driehoek de Goddelijke naam.


 

 


 

Penning: Loge de la parfaite union a l'orient de Valenciennes

 

Twee vrouwen staan recht en reiken elkaar de hand.
Tekst : "Loge de la parfaite union a l'orient de Valenciennes."

In het veld tussen de winkelhaak en de passer is een stralende driehoek afgebeeld bevattende het tetragrammaton.
Tekst : "Constantia meruere lumen".
'Constancia' is de naam van de loge, 'meruere lumen' staat voor verdienstelijk of verheven licht.

 

 


 

Penning ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de 'Brusselse Loge' in 1882 (A. Fish).

 

Deze Loge, één van de oudste van het land, heet nu: 'Les Vrais Amis de l’Union et du Progrès Réunis'.

 

Tekst: Fête du Centenaire
5782 - 5882

De Goddelijke Naam staat in het
Hebreeuws in de stralende driehoek.

Des vrais amis de l'union & du progrès réunis
or de Bruxelles
Afgebeeld is de passer met de inscriptie: 'union progrès'
Op de wimpel staat: 'vis unita fortior'
Locomotief in het midden


 

 


 

Penning : Eximio Julio de Becker

 

1889 - 1928
Eximio Julio de Becker

De letters Alfa en Omega zijn te zien
in een opengeslagen heilig boek.
Gods Naam stralend staat bovenaan
als het tetragrammaton in een driehoek.

Tekst rondom : 'Collegae - Magistro - Amico -
Testimonium - Memoriae -Perennis'


 

 

- naar boven -