Opmerkelijk

Tabaksdoos

We hebben deze foto's gekregen van en mogen ze tonen met de vriendelijke toestemming van Mr. F.J. Haffmans Kunst- en Antiekhandel
Adres: Hoogravenseweg 24, 3523 TL Utrecht - www.haffmansantiek.nl

De officiële beschrijving van dit sierlijk voorwerp is: een geelkoperen tabaksdoos van ca 1787 (lengte 152 mm), op de bovenzijde gegraveerd met de portretten van Stadhouder Willem V en prinses Wilhelmina van Pruissen, gescheiden door een bloeiende Oranjeboom.

Op de onderzijde staan de dichtregels:

'Oranje door Gods kragt geeft eendragt vreede en magt
So lang als son en maan sal aan den heemel schijnen sal
nooit de oranje couleur verwelken of verdwijnen. So lang
Jehova godt gedenkt aan sijn verbondt en sijne boog vertoondt
aan dit benede rondt soo lang er schepsels zijn die haaren maaker
looven soo lang de weerelt staat blijft nog Oranje booven.'

Het gedicht zinspeelt op een regenboog met zeven kringen, die zich op 18 september 1785 in Den Haag vertoonde, en waarvan de tweede en dikste kring oranje gekleurd was. De prinsgezinden beschouwden dit als een gunstig voorteken voor het herstellen van de Prins van Oranje.

 

- naar boven -