Opmerkelijk

"Systema Naturae"

CAROLUS LINNAEUS 1707-1778

Carolus Linnaeus werd op 23 mei 1707 in Råshult, in Zweden geboren. Als kind ging “Careltje” niet graag naar school. Toch bezat hij een buitengewone intelligentie. Maar hij was meer geïnteresseerd in de natuur en de plantenwereld. Dit leidde ertoe dat hij later aan de Universiteit van Uppsala voor dokter in de geneeskunde ging studeren. In die tijd werden medicijnen uit planten gemaakt en dat verklaart ook zijn uitgebreide kennis van allerlei kruiden. Hij begon een succesvolle dokterspraktijk in Stockholm. Hij huwde met Sara E. Moraea, waarmee hij zeven kinderen kreeg, waarvan er twee jong gestorven zijn.

 

Carolus Linnaeus
1707-1778

 

In 1735 ging hij in Nederland als privé-arts werken bij een schatrijke directeur. Deze man was ook zeer geïnteresseerd in planten en dieren en had een grote verzameling boeken, herbaria en zeldzame planten. Linnaeus ontdekte ook dat planten mannelijke en vrouwelijke organismen hadden en zich sexueel, door middel van bevruchting, voortplanten, wat schokkend overkwam bij de bevolking in die tijd. Linnaeus bleef drie jaar in Nederland wonen en werkte intussen zijn plannen verder uit om alle planten onder te brengen in een ordelijk systeem. Hij classificeerde tijdens zijn leven 7000 soorten planten. In 1735 resulteerde dit in een boek met als titel “Systema Naturae” waarin hij planten systematisch indeelde in ordes, klassen, geslachten en soorten. Elke plant kreeg een passende Latijnse naam. Ook met dieren en mineralen werkte hij een dergelijk systeem uit, met Latijnse benamingen. Sinds 1753 wordt dit systeem door alle biologen over de hele wereld, nog altijd gebruikt. Men noemt dit in vaktermen de “Nomenclatuur”. Momenteel zijn er al meer dan 250.000 soorten wilde planten bekend, en elk jaar worden er nog nieuwe soorten ontdekt. In plantenboeken vindt men daarom nog steeds de L. van Linnaeus achter plantennamen. Nadat hij in de adelstand was verheven, kwam hij bekend te staan onder de naam Carl von Linné.

Linnaeus stierf op 10 januari 1778, maar hij heeft de mensheid een indrukwekkende nalatenschap gedaan, die hem tot de grootste en beroemdste Zweedse wetenschapper aller tijden heeft gemaakt.

 

Als zoon van een dominee was Linnaeus ervan overtuigd dat er een ontwerper of schepper bestond, die alles in de natuur gemaakt had. Vandaar dat hij God eerde door op het voorblad van zijn eerste uitgave van “Systema Naturae” een tekst uit de bijbel te vermelden, namelijk Psalm 104 vers 24.


Hoe ontzaglijk zijn uw werken, o Jahweh
Gij hebt ze allen met wijsheid gewrocht (gemaakt) !
De aarde is vol van uw schepselen.

- Petrus Canissiusvertaling

 

 

 

- naar boven -