Opmerkelijk

Kerkzegel Oost- en West-Souburg

Dit kerkzegel dateert vermoedelijk uit 1797, en behoorde toe aan de kerkelijke gemeente Souburg. Vandaar ook de Latijnse tekst: Sigillum Ecclesiae Suburganae. Souburg ligt in de Nederlandse provincie Zeeland. Toen rond 1870 het kanaal van Walcheren werd gegraven, werden de gemeenten Oost- en West Souburg van elkaar gescheiden. De beide gemeentes zijn sinds 1966 bij de gemeente Vlissingen gevoegd.

De spreuk: “Repos ailleurs”, betekent “rust elders”. Het was de wapenspreuk van Marnix van Sint Aldegonde* , die een kasteel bewoonde in West-Souburg. Hij was één van de bekendste ambachtsheren van het dorp.

Verder zien we op het zegel een koopvaardijschip afgebeeld, wat aantoont dat Souburg een belangrijke haven was. Bovenaan in een stralenkrans de letters CHRS (die vermoedelijk naar Christus verwijzen) en daaronder het tetragram, de letters JHWH, die de Hebreeuwse naam van God vormen.

Met de vriendelijk toestemming van de Protestantse Gemeente te Oost-Souburg
Deze website: www.pgos.nl

 

 

 

- naar boven -