Opmerkelijk

The Shrimski Award for Leadership and Community Service - De Shrimski Prijs voor Leiderschap en Gemeenschapsdienst

 

Samuel Edward Shrimski is geboren in Poznan (Duits: Posen) in 1828. Poznan lag toen in Pruisen, in de 18de eeuw nog een grote Europese mogendheid. Over zijn levensloop is bekend dat dhr. Shrimski in 1847 verhuisde naar Londen waar hij zakenman werd. In 1859 emigreerde hij naar Melbourne, de hoofdstad van de Australische deelstaat Victoria. In 1861 verhuisde hij opnieuw, nu als kolonist naar Nieuw-Zeeland. Hij werd er door de overheid in Oamaru aangesteld als veilingmeester voor land.

Samuel Edward ging ook in de politiek. Hij werd verscheidene malen verkozen als burgemeester. Hij werd ook verkozen en driemaal herkozen voor het Huis van afgevaardigden. Daarnaast was hij ook op andere terreinen actief. Hij was zakenman. Hij was schatbewaarder van het ziekenhuis, zijn vrouw Deborah legde de eerste steen van het nieuwe ziekenhuis. En hij was Vice-President van de Otago branch (filiaal) van de Anglo-Joodse Vereniging. In 1885 werd hij benoemd als lid van de Legislative Councel voor het leven, in het Nederlands meer bekend als het Hogerhuis (onderdeel van het parlement). Het meeste wordt hij nog herinnerd voor zijn inspanningen m.b.t. onderwijs en mensenrechten. Samuel Edward Shrimski overleed op 25 juni 1902.

 

Samuel Edward Shrimski

© deze foto komt van de website van de National Library of New Zealand
(http://mp.natlib.govt.nz/detail/?id=31224&l=en)
(het gebruik van deze afbeelding wordt daar ook uitgelegd)

 

 

We hebben reeds over dhr. Shrimski gesproken op onze pagina 'Wereldwijd' onder Nieuw-Zeeland - Oamaru. Hij was immers de grondlegger van de Waitaki Boys High School. In deze school is Gods naam in het Hebreeuws aangebracht op het wapenschild. Dit wapenschild is alom tegenwoordig.

Een foto van het wapenschild van deze school...

 

Een ander opmerkelijk gegeven is dat er door vier broers van de familie Shrimski in zijn naam en in de naam van hun vader een jaarlijkse prestigieuze prijs wordt uitgereikt. Deze prijs is een 'citizenship prize', of letterlijk vertaald 'prijs voor burgerschap'. Deze prestigieuze prijs wordt uitgereikt aan iemand die zich voor de samenleving verdienstelijk heeft gemaakt in leiderschap en gemeenschapsdienst.

 

© family Shrimski, met vriendelijke toestemming

 

Achter twee deurtjes op een stralende zon staat Gods naam geschreven. Op de onderstaande foto is nog net een deel van het Hebreeuws schrift te zien.

© family Shrimski, met vriendelijke toestemming

 

- naar boven -