Opmerkelijk

Postzegel - Nederland

Deze Nederlandse postzegel werd uitgegeven naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Vrije Universiteit Amsterdam. De betreffende jaren zijn 1880 - 1980.

De Vrije Universiteit Amsterdam is de enige protestantse universiteit van Nederland. Ze werd opgericht door een groep orthodoxe protestanten onder leiding van Abraham Kuyper. De heer Abraham Kuyper was de eerste oprichter van een politieke partij in Nederland, de ARP. Hij droeg bij aan de vorming van de Gereformeerde Kerken in Nederland en was van 1901 tot 1905 minister-president. Het woord "Vrije" in de officiële naam van de universiteit slaat op vrij zijn van bemoeienissen van kerk en staat. De opleidingen van de universiteit zijn ondergebracht in 12 faculteiten: Aard- en Levenswetenschappen, Tandheelkunde, Bewegingswetenschappen, Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Exacte Wetenschappen, Geneeskunde (opgegaan in VU medisch centrum), Godgeleerdheid, Letteren, Psychologie en Pedagogiek, Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen en Wijsbegeerte. In verband met de geneeskunde heeft de VU een eigen academisch ziekenhuis.

Linkerzijde: afbeelding van dhr. Abraham Kuyper / rechterzijde: afbeelding van de maagd in de tuin - een symboliek voor vroomheid en wijsheid. Boven haar staat het tetragrammaton in een stralende zon - de Hebreeuwse letters JHWH voor de Godsnaam.


 

Detailopname waarbij Gods naam duidelijker te zien is...

 

 

- van de heer Abraham Kuyper tonen we een publicatie (1908) op onze pagina "boeken" - klik hier.
- de afbeelding van de maagd kwamen we al vroeger tegen op een bul uitgereikt door de universiteit - klik hier

 

- naar boven -