Opmerkelijk

Kerkzegel Oudewater

De synode van Dordrecht van 1573 stelde dat voor Nederlandse Protestantse kerken een kerkzegel verplicht was. Zoals een Burgerlijke Gemeente een Gemeentewapen heeft, hadden veel Kerkelijke Gemeenten een kerkzegel. Dit zegel had een belangrijke betekenis: het vertelde iets over de betreffende kerk, de geschiedenis van de Kerkgemeente of over een thema, zoals bijvoorbeeld "Vrede". Meestal ging een afbeelding vergezeld van een passende bijbelse spreuk of tekst. In vorige eeuwen werden officiële documenten bekrachtigd door in een was- of lakzegel met een stempel een afdruk van het Kerkzegel te maken, wat diende als echtheidsgarantie. Kerkzegels worden ook nu nog gebruikt als vignet op briefpapier en enveloppen. En, bij de moderne kerk die een eigen website heeft, vinden we op hun site vaak hun kerkzegel terug.


Gemeente Oudewater

Op sommige Kerkzegels treffen we Godsnaam aan, in de vorm van het Tetragram. Op het hier getoonde kerkzegel, van de Hervormde Gemeente Oudewater in Nederland, staat de Naam van God voluit geschreven. De tekst luidt: "Jehova nostra arx fortissima", en betekent:"Jehova is onze sterke vesting". Dit zegel werd reeds in 1745 in gebruik genomen.

 

 

- naar boven -