Opmerkelijk

Kerkzegel Montfoort

Montfoort is een stad in de Nederlandse provincie Utrecht.

Het kerkzegel van de Nederlands Hervormde Kerk in Montfoort heeft veel te maken met de naam van de stad, in het Latijn “Mons fortis”, wat betekent: sterke burcht. Ook in een oud stadswapen van de gemeente vinden we ongeveer dezelfde toren terug.

Maar de kerkelijke gemeente legde tevens een link naar God toe, door hier omheen de Latijnse tekst te schrijven: “Turris Fortis Nomen Jehovae”. De tekst is gebaseerd op Spreuken 18 vers 10, waar staat: "De Naam des HEEREN is een Sterke Toren". Deze tekst wordt nog bekrachtigd door boven de toren in een stralenkrans Gods naam, JHWH in het Hebreeuws, toe te voegen.

Het kerkzegel is al zo oud, dat niemand meer weet wanneer het in gebruik is genomen. Maar het is een mooie traditie dat de kerkenraad, van de Ned. Herv. kerk in Montfoort, het zegel nog steeds op haar briefpapier en enveloppen gebruikt.

We kregen het onderstaande briefpapier en enveloppen, tezamen met de vriendelijke toestemming van de Kerkenraad Montfoort, waarvoor onze dank. De website: http://home.solcon.nl/meesterkees/

 

 

 

 

- naar boven -