Opmerkelijk

Graftombe van koning David

Koning David is uiteraard bekend door het uitgebreide verslag van hem in de bijbel. Hij was de tweede koning van de Israëlieten; de eerste was koning Saul. Koning David leidde een rechtschapen leven als loyale onderdaan van zijn God. Na een periode van 40 jaar stierf hij en werd hij begraven in de ‘stad van David’ (1 Koningen 2:10 11). Van de twintig koningen die na David kwamen, wordt van twaalf rechtstreeks vermeld dat zij eveneens in de Stad van David begraven werden, hoewel zij niet allen in „de grafsteden van de koningen” werden bijgezet. Met Pinksteren 33 n. C. hield Petrus een toespraak. In deze rede zei hij: “Broeders, men mag onbewimpeld tot u spreken over den aartsvader David; hij is en gestorven en begraven; zijn graf is tot den huidigen dag toe onder ons.” (Handelingen 2:29 - Leidse Vertaling). Het graf bestond dus nog in die dagen. Jeruzalem werd verwoest in het jaar 70 en ook in het jaar 135. Daarenboven gebruikten de Romeinen de zuidzijde van de stad als steengroeve. Dit maakte het nadien mede moeilijk om juist te bepalen waar deze koninklijke grafsteden lagen.

De berg Sion bevindt zich vandaag ten zuid-westen van de oude ommuurde stad. Op de berg Sion bevindt zich vandaag de vermeende tombe van koning David. Voor de Joden is deze plaats de tweede heiligste plaats in Israël, het neemt de plaats in na de Klaagmuur.

Voor Joden is David belangrijk, hij was hun tweede koning en God sloot een verbond met hem. Voor Christenen is David belangrijk onder meer omdat hij een voorvader werd van Jezus Christus. Jezus wordt de ‘Zoon van David’ genoemd. Voor Islamieten is David één van de profeten van de Islam. David zou de funderingen voor de Rotskoepel in Jeruzalem hebben gelegd.

Binnen in de plaats waar de tombe is, is een plaat te zien waarop in het groot Gods naam staat geschreven in het Hebreeuws: JHWH

 

 

- naar boven -