Opmerkelijk

"Apollo 11 - de landing op de maan"

 


"That's one small step for a man, one giant leap for mankind"
"Dit is een kleine stap voor een man, maar een enorme sprong voor de mensheid"

- Neil Armstrong -

 

Op 16 juli 1969 vertrok Apollo 11 naar de maan. Het gehele Apollo-project kaderde in de wens van President John F. Kennedy om voor het einde van de jaren 1960' een man op de maan te zetten. De bemanning van Apollo 11 bestond uit de astronauten Neil Armstrong, Michael Collins en Edwin ("Buzz") E. Aldrin.

 

De lancering van Apollo 11 gedragen door een Saturnus V-raket

(foto: NASA - vrijgegeven in publiek domein)

 

Op 19 juli vloog Apollo 11 achter de maan. Na 30 banen om de maan zagen de astronauten de landingsplaats die op voorhand uitgekozen was omdat het er relatief vlak was. Op 20 juli scheidde de maanlander zich af van de commandomodule en landde vervolgens om 20:17 (UCT) op de maan (UCT betekent Coordinated Universal Time). De naam van de maanlander was Eagle. Wereldwijd zaten miljoenen mensen gekluisterd voor het tv-scherm te volgen.

 

Foto van de Eagle meteen na de scheiding van de commandomodule.

(foto: NASA - vrijgegeven in publiek domein)

 

Op 21 juli, om 02:56 UTC zette Armstrong de eerste stap op de maan en sprak hij de beroemde bovenstaande woorden uit. 20 minuten later stapte ook Aldrin op de maan.

 

De Amerikaanse vlag werd geplaatst, samen met wetenschappelijke toestellen om experimenten uit te voeren

(foto: NASA - vrijgegeven in publiek domein)

 

 

Wat heeft deze gebeurtenis te maken met Gods Naam? Minder geweten is misschien het volgende feit. De astronauten hadden bij hun landing op de maan een disc of schijf mee, gemaakt van het materiaal silicium. Deze schijf was iets groter dan een geldstuk van 50 cent en was geplaatst in een aluminium capsule. De schijf werd achtergelaten op de maan, op de plaats die men noemt 'Sea of Tranquility' ('Zee van Kalmte').

Op deze schijf stonden verklaringen van wereldleiders van wel 73 landen. De boodschappen werden eerst gefotografeerd waarna de foto's 200 maal werden verkleind. Via een technisch proces werden de afbeeldingen vervolgens op het schijfje overgebracht. Met een microscoop is de tekst leesbaar.

Het schijfje van silicium

(foto: NASA - vrijgegeven in publiek domein)

 

 

 

 

Onder deze boodschappen was er ook een boodschap van het Vaticaan:

 

"Jahweh our Lord, how great your name throughout the earth, above the heavens is your majesty chanted.

"By the mouths of children, babes in arms, you set your stronghold firm against your foes to subdue enemies and rebels.

"I look up at your heavens, made by your fingers, at the moon and stars you set in place.

"Ah, what is man that you should spare a thought for him? Or the son of man that you should care for him?

"You have made him a little less than an angel, you have crowned him with glory and splendor, and you have made him lord over the work of your hand.

"You set all things under his feet, sheep and oxen all these, yes, wild animals too, birds in the air, fish in the sea traveling the paths of the ocean.

"Jahweh our Lord, how great your name throughout the earth!

Psalms 8

To the glory of the name of God who gives such power to men, we ardently pray for this wonderful beginning.

 

Paul VI, Pope


 

Vertaling:


"Jahweh onze Heer, hoe groot is uw naam over de ganse aarde, boven de hemelen is uw majesteit bezongen.

"Uit de mond van kinderen en zuigelingen, hebt gij sterkte gegrondvest tegen uw vijanden om uw vijanden en rebellen te onderwerpen.

"Ik kijk omhoog naar uw hemel, gemaakt door uw vingers, naar de maan en de sterren door u geplaatst.

"Ah, wat is dan de mens dat u aan hem denkt? Of de zoon van de mens dat u voor hem zou zorgen?

"U hebt hem gemaakt iets weiniger dan engelen, u hebt hem gekroond met glorie en pracht, en u maakt hem tot heer over de werken van uw hand

"U plaatst alle dingen onder zijn voeten, schapen en ossen al deze, ja, wilde dieren ook, vogels in de lucht, vissen in de zee die reizen over de wegen van de oceaan..

"Jahweh onze Heer, hoe prachtig is uw naam over heel de aarde!

Psalm 8

Tot de glorie van de naam van God die zulk een macht geeft aan de mens, bidden wij vurig voor dit wonderbaarlijke begin.

 

Paus Paulus VI

 

 

- naar boven -