Musea

Kasteel van Versailles - Koninklijke Kapel

In 1623 werd bij het gehucht Versailles, 20 km ten zuiden van Parijs, een jachtslot van rode baksteen en zandsteen opgetrokken voor de koning, Lodewijk de XIIIe. Zijn zoon Lodewijk de XIVe, beter bekend onder zijn bijnaam 'de Zonnekoning' of 'de Grote', breidde het slot uit tot een reusachtig bouwwerk van maar liefst 11 ha, gebouwen alleen. Het is een van de grootste kastelen ter wereld en staat thans op de Werelderfgoedlijst van de Unesco.

Het kasteel van Versailles is bij uitstek het symbool voor het Ancien Régime. Het paleis bezat wel 226 woningen en dubbel zoveel appartementen. Schattingen melden dat er tijdens Lodewijk XIV wel 3000 tot 10000 hovelingen in Versailles verbleven.

 

Veel dank aan het Château de Versailles voor het schrijven dat we deze foto's mogen tonen.
De link: www.chateauversailles.fr/fr/


 

Eerst enkele foto's om een idee op te doen van de pracht en praal ...

 

 

 

 

 

 

In verband met Gods naam is de Koninklijke Kapel interessant. De kapel bevindt zich dichtbij de hoek die de vleugel vormt van de appartementen van de koning. De bouw van de kapel begon in 1689, werd onderbroken door de oorlog, om uiteindelijk voleindigd te worden in 1710.

 

In de kapel, aan het altaar, is bovenaan Gods naam te zien...

 

 

 

 

 

Ook in een reliëfwerk aan de muur is Gods naam te zien, viermaal zelfs geschreven op twee stenen tafelen.

 

 

 

Om even te tonen waar op de vorige foto Gods naam staat.

 

 

- naar boven -