Musea

The Schøyen Collection' - Targoem (MS 206)

De Schøyen Collection is de grootste private collectie van manuscripten gevormd in de 20e eeuw. De collectie bevat niet minder dan 13.642 manuscripten over een periode van 5000 jaar!

De Schoyen Collectie profileert zich als volg: "De collectie is een rijke bron van informatie voor studenten, academici, onderzoekscentra, uitgevers en alle anderen die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van de studie over de menselijke cultuur en civilisatie, ongeacht nationaliteit, ras of religie. De collectie is eveneens een middel om voor het nageslacht een brede waaier van geloofsuitdrukkingen, kennis en begrip van vele verschillende culturen doorheen de tijd te bewaren."

Met veel dank aan 'The Schøyen Collection' voor hun vriendelijke toestemming.
De link tot de website van 'The Schøyen Collection': www.schoyencollection.com


Het Aramese woord voor „vertolking” of „parafrase” is targoem. Vanaf circa 450 v.C. kwam het Aramees in gebruik als de algemene taal voor vele in Perzië wonende joden. Derhalve werd het noodzakelijk voorlezingen uit de Hebreeuwse Geschriften gepaard te laten gaan van een vertaling in het Aramees. Hoewel targoems vrije parafrasen en geen nauwkeurige vertaling zijn, verschaffen ze een rijke achtergrond voor de tekst.

MS 206 (eerste helft 11de eeuw)


Dit manuscript bevat het bijbelgedeelte Exodus 10:15 – 14:21. Het is geschreven op velijn, Irak, eerste helft van de 11de eeuw. Mogelijk werd het geschreven door een schriftgeleerde afstammende van de Maghreb (Noord Afrika, waarschijnlijk Tunesië).

Het verslag van Exodus 10:15 - 14:21 speelt zich af ten tijde dat de Israelieten verbleven in Egypte. God bracht tien plagen over Egypte als "strafgerichten aan de goden van Egypte" (Exodus 12:12 - Leidse vertaling). Het resultaat was dat Farao zijn volk liet gaan en bewezen werd dat Hij de ware God is (Jozua 2:10,11). Deze targoem MS 206 begint bij de sprinkhanenplaag (8ste plaag) en eindigt bij het splitsen van de wateren bij de Rode Zee.

 

In de onderstaande afbeelding zijn in het geel de plaatsen aangeduid waar Gods naam staat als Tetragrammaton.

 

- naar boven -