Musea

Universiteitsbibliotheek Leiden - Prent Riccioli 1633

De Universiteit Leiden werd opgericht op 8 februari 1575 en is de oudste universiteit van Nederland. Willem van Oranje nam het initiatief tot de oprichting ervan als beloning voor het dappere verzet van de stad tegen de Spaanse belegeraars in de strijd van de Noordelijke Nederlanden voor godsdienst- en gewetensvrijheid.

De Universiteit Leiden heeft als devies Praesidium Libertatis, bolwerk van de vrijheid.

Op de eigen website staat : "De focus op wetenschappelijk onderzoek van internationale kwaliteit is kenmerkend voor de Leidse signatuur. Onderzoek en onderwijs zijn nauw met elkaar verweven. Academische vorming is een essentieel kenmerk van alle Leidse opleidingen. Behoud en versterking van de authentieke academische kwaliteit voert de universiteit hoog in haar vaandel. Daarom ziet de universiteit continue modernisering van onderwijs en vernieuwing in het onderzoek als een permanente taak."

Uiteraard beschikt de universiteit ook over een uitgebreide bibliotheek.

We tonen deze afbeelding met de vriendelijke toestemming van de Universiteitsbibliotheek van Leiden.
De website: www.bibliotheek.leidenuniv.nl
Dit item: bc.ub.leidenuniv.nl/bc/goedgezien/objectbeschrijvingen/

 

Voorwerp: Prent Riccioli 1633 - 'De aarde als onbeweeglijk middelpunt van het heelal'


 

In vroegere tijden dacht men, op grond van wat men zag en op grond van de geschriften van Plato, Aristoteles en later Ptolemaeus, dat de aarde in het middelpunt van het gehele universum stond en dat de zon, de planeten en alle sterren om de aarde heen draaiden. Dit was ook de opvatting van de Rooms-Katholieke Kerk. Geleidelijk aan ontstonden er andere inzichten, zij het wel met ernstige tegenkantingen. Nicolaus Copernicus (1473-1543) wordt beschouwd als de grondlegger van de heliocentrische theorie. Deze theorie stelt dat de zon in het midden van het zonnestelsel staat en dat de planeten er omheen draaien. Aanvankelijk nam de kerk geen standpunt in m.b.t. deze theorie hoewel Copernicus vanwege de tegenspraak met de toenmalige leer lang geaarzeld heeft om ze bekend te maken. Galileo Galilei (1564-1610) kwam, door zijn waarnemingen tot dezelfde conclusie. Nu reageerde de kerk wel. De opvattingen van Nicolaus Copernicus (1473-1543) werden in 1616 veroordeeld door deze werken op de lijst van verboden boeken te zetten. Galilei verscheen in 1632 voor een kerkelijke rechtbank. Als gevolg hiervan nam Galilei afstand van zijn beweringen en hij werd tot levenslange huisarrest veroordeeld.

De tekening hieronder met de Goddelijke naam helemaal bovenaan, in het Hebreeuws, dient in het licht van deze informatie bezien te worden. Na deze veroordelingen kreeg de jezuïet Giovanni Battista Riccioli (1598-1671) in 1633 immers de opdracht het standpunt van de katholieke kerk uiteen te zetten en te verdedigen. Zowel zijn boek 'Almagestum novum' als de door F. Curtus gegraveerde, allegorische titelprent maakten het standpunt duidelijk.

De uitleg van de tekening geven we onderaan.

 

Giovanni Battista Riccioli, Almagestum novum, astronomiam veterem novamque complectens, observationibus aliorum, et propriis novisque theorematibus, problematibus ac tabulis promotam, in tres tomos distributam [... Tomus primus.] Bononiae, ex typographia haeredis Victorij Benatij, 1651. -- (673 A 12)

 

Uitleg van de tekening:

De volgende personen en elementen zijn afgebeeld:

 

De reus Argus: hij staat links met een telescoop in zijn linkerhand. Argus is een persoon uit de Griekse mythologie. Zijn lichamelijke eigenschap (zijn honderd ogen) maken van hem de geschikte persoon om astronomie te beoefenen. Van hem is de uitdrukking afgeleid 'iets met argusogen bezien'. Uit zijn mond rollen de woorden "Videbo caelos tuos, opera digitor[um] tuor[um]" ("Ik zal Uw hemelen zien, de werken van Uw vingers" - Psalm 8 vers 3).

Een vrouwenfiguur: rechts, mogelijk vrouwe Astronomia. Haar kleed en scheenplaten zijn met sterren bezaaid. Haar gordel is versierd met de tekens van de dierenriem. Zij spreekt de woorden uit: "Non inclinabitur in saeculum saeculi" ("Zij zal nimmermeer noch eeuwiglijk wankelen" - Psalm 104, vers 5). Deze tekst werd gebruikt door degenen die de aarde als onbeweegbaar middelpunt beschouwden. In haar linkerhand houdt zij een ‘armillarium’, een uit ringen samengestelde hemelglobe.

Weegschaal: de prominente plaats in de prent. Onder de rechterarm van de vrouw staat "Ponderibus librata suis" ("Volgens hun eigen gewicht gewogen" - Jesaja 40 vers 12), wat op de inhoud van de twee schalen slaat. Links wordt het systeem van Copernicus gewogen (veel te licht) - rechts dat van Riccioli zelf, een ‘verbeterde’ versie van dat van Tycho Brahe.

Ptolemaeus: de man onderaan. In zijn linkerhand houdt Ptolemaeus het wapen van kardinaal Hieronymus Grimaldi, prins van Monaco, vast aan wie het boek door Riccioli is opgedragen. Ptolemaeus heeft als tekst meegekregen: Erigor dum corrigor’ (Ik word in de hoogte gestoken, terwijl ik word gecorrigeerd).

Gods hand is te zien onder zijn naam in een zonnebaan. Bij de vingers staat: "numerus, mensura, pondus" (getal, maat, gewicht) - de drie aanduidingen waarmee men iets omschrijft.

De zon en planeten: links van Gods hand zijn mollige kinderfiguurtjes (putti) afgebeeld met vleugeltjes. Ze zijn afgebeeld met de zon, samen met Mercurius, Venus en Mars, die om de zon draaien. Rechts zijn ze afgebeeld met de maan, Jupiter (met zijn vier satellieten), Saturnus (met zijn ring), en een komeet. De hier bijpassende spreuk is vers 3 uit psalm 18: ‘Dies diei eructat verbum, et nox nocti indicat scientiam’ (De ene dag geeft het door aan de andere, de ene nacht maakt het aan de volgende bekend). Dit komt overeen met de symbolische uitbeelding van de dag links en van de nacht rechts.

Gods naam: in het midden boven staat het Hebreeuwse tetragram JHWH met de masoretische klinkertekens.


bron: website van de Universiteit Leiden. Bron op deze website: H.A.M. Snelders, ‘Van geocentrisch naar heliocentrisch wereldbeeld’, in: Sterrenkunde. Geschiedenis en moderne inzichten over de bouw en evolutie van het heelal. Utrecht 1984 ( = Studium generale programma. Najaar 1984), p. 15-23.

 

- naar boven -