Musea

Museum voor Schone Kunsten - schilderij "De voorspelling van Hizkia's herstelling"

Het Museum voor Schone Kunsten werd opgericht in 1798 en is een van de oudste musea van het land. Het honderdjarige gebouw in het Citadelpark was toe aan herstel en renovatie. Na een periode van 4 jaar is het museum nu wederom geopend voor het publiek. Het museum doet er alles aan om artistieke kunst in vele kunstvormen toegankelijk te maken voor het publiek.

Voorwerp: Schilderij van Jacob de Backer.

We willen het Museum voor Schone Kunsten te Gent, waar het schilderij te bezichtigen is, nogmaals bedanken voor hun vriendelijke medewerking en toestemming. (www.mskgent.be)


De schilder Jacob de Backer wordt beschreven als een "historieschilder". Hij is in 1530 in Antwerpen geboren en leerde de schilderkunst van zijn vader. Na de uitwijking van zijn vader, ten gevolge van een proces, ging hij bij een kunstkoper, Antonis Palermo inwonen. Deze hield hem onafgebroken aan het werk en verkocht Jacobs schilderijen in Parijs, waar ze zeer bewonderd werden, voor een hoge prijs hoewel de schilder zelf in armoede bleef. De schildermeester Jacob de Backer werd slechts 30 jaar oud.

Het schilderij dat we mogen tonen is een drieluik of triptiek afkomstig uit de Baudeloabdij in Gent, nu te bezichtigen in het Museum voor Schone Kunsten te Gent. Het werd besteld door Jacob del Rio, abt van de abdij die hier ook op het rechterluik is afgebeeld met zijn patroonheilige. Op een begeleidend bordje staat: "Het verhaal op het middenluik werd zelden afgebeeld. Het gaat over de miraculeuze genezing van de Joodse koning Hizkia. Iconografisch vormt het drieluik een interessant geheel: de calvarie op het linkerluik, het oudtestamentische verhaal op het middenpaneel en de opwekking van Lazarus in grisaille op de achterzijde van de luiken, verwijzen alle naar de verlossing uit de dood." Het verslag over de ziekte van Hizkia en zijn genezing is te lezen in de bijbel, in Jesaja 38:1-20.

In het middenpaneel, bovenaan staat Gods naam in het Hebreeuws, dit met Masoretische klinkertekens waardoor de uitspraak "Jehowah" is.

 

 

 

 

Het Tetragrammaton meer in detail.

 

- naar boven -