Musea

The Schøyen Collection - MS 1630

De Schøyen Collection bevat de meeste soorten van manuscripten van over heel de wereld over een periode van 5000 jaar. Het is de grootste private collectie van manuscripts gevormd in de 20e eeuw. De hele collectie, MSS 1-5381, bevat op het moment van dit schrijven 13.642 manuscript, inclusief 2.242 volumes. 6,850 manuscripten zijn van de oudheid, 3300 v.C. - 500 AD; 3,851 zijn van de middeleeuwen, 500 - 1500; en 2,941 zijn laat-middeleeuws. Er zijn manuscripten van 134 verschillende landen en gebieden in 120 talen en 184 verschillende schrijfwijzen. Nog nooit is er in het verleden een collectie gevormd met zulk een variëteit geografisch, linguistisch, qua text, systemen, schrijfmateriaal enzoverder, over een periode van 5 millennia.

Met veel dank aan 'The Schøyen Collection' voor hun vriendelijke toestemming. De link tot de website van 'The Schøyen Collection': www.schoyencollection.com.


Omdat de Hebreeuwse taal in oude tijden zonder klinkers geschreven werd, wist men niet hoe de woorden precies uitgesproken moesten worden. Daarom had één der belangrijkste afschrijvers, namelijk Ben Asjer, een systeem ontwikkeld, door kleine puntjes of streepjes aan de letters toe te voegen, die aangaven welke klinkers men moest uitspreken.

Het document dat we mogen tonen is ca. het jaar 1000 geschreven, en gevonden in het huidige Irak. Het is op velijn geschreven, gemaakt van dierenhuid. Het lijkt zeer sterk op de bladzijden van de Codex Leningradensis of de nog oudere Codex van Aleppo. Het wordt dan ook toegeschreven aan de Masoretische afschrijvers uit de school van Ben Asjer. Het is in een regelmatig, zeer mooi quadraat-schrift, in het Hebreeuws geschreven, met klinkerpunten. In de kantlijn treffen we aantekeningen aan van de Masoretische afschrijvers.

De tekst bevat het bijbelgedeelte uit Amos hfst. 5:7 - 9:8; Zacharia 13:7 - 14:21 en Maleachi 1:1- 2:10. In dit gedeelte treffen we vele malen de naam van God aan, zoals die in het Hebreeuws met de 4 letters JHWH geschreven werd, het zogenaamde tetragrammaton. Gods heilige naam werd door de profeet Amos ook zeer veelvuldig gebruikt in zijn profetie aan het Israëlitische volk, zoals in Amos 8 vers 11; waar staat:

“ Zie! Er komen dagen, is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah,
en ik zal stellig een hongersnood in het land zenden,
geen honger naar brood,
en geen dorst naar water,
maar naar het horen van de woorden van Jehovah.” ( N.W. vert.)

Op de volgende afbeelding hebben we de plaatsen gemarkeerd waar Gods naam staat. Eén bijzonderheid willen we onderaan nog toelichten.

 

 

In dit manuscript merken we echter nog iets speciaals op, i.v.b. met Gods naam. In de uitsnede (afbeelding onderaan) zie je vier puntjes met daarboven vier “yods” (vier maal de letter “J” ). De wetenschappelijke uitleg is dat dit heel ongebruikelijk is. De vier puntjes (dots) heeft men nog tegengekomen in enkele dode-zee rollen. Hier met de vier yods boven was een indicatie of aanwijzing dat de lezer de Goddelijke naam niet mocht uitspreken. Dit gebruik was bij de joden bekend; uit bijgelovige vrees oneer aan Gods naam toe te brengen. Dit leidde er zelfs toe, dat men later de naam Jehovah of Jahweh ging vervangen door titels als God of Heer. Zo geraakte de naam van God op de achtergrond, en velen kennen nu zelfs Gods naam niet meer, omdat hij ook in de huidige bijbels bijna niet meer voorkomt.

 

 

 

- naar boven -