Musea

Augustinus Muziekcentrum - Antoon van Dijck - "De extase van Sint-Augustinus"

Het Augustinus Muziekcentrum (AMUZ) is gevestigd in de Kammenstraat te Antwerpen.

Als missie van Amuz staat op de eigen website onder meer: "Het Augustinus Muziekcentrum presenteert een gevarieerd programma, waarbij oude muziek aan de basis ligt, maar gekoppeld wordt aan andere genres, culturen en kunstuitingen. Zo ontstaan er in de programmering van AMUZ confrontaties tussen oude en hedendaagse, tussen westerse en niet-westerse muziek. AMUZ besteedt ook speciale aandacht aan genres die niet of zeer weinig aan bod komen. Op die manier wil het muziekcentrum een belangrijke meerwaarde bieden binnen het huidige concertlandschap in Vlaanderen."

Het AMUZ maakt gebruik van de vroegere St. Augustinuskerk. Via een indrukwekkende restauratie en een nieuwbouw wordt nu voorzien in een prachtige concertzaal uitermate geschikt voor de weergave van mooie muziek.

 

We tonen de foto's van het schilderij met de vriendelijke toestemming van Amuz.
De website: www.amuz.be


 

Antoon van Dyck

Antoon van Dyck is geboren op 22 maart 1599 te Antwerpen. Zijn talent om te schilderen was reeds heel vroeg aanwezig. Rond de leeftijd van 16 jaar zette hij met Jan Brueghel de Jongere reeds een atelier op. Op de leeftijd van 18 jaar werd hij als meester opgenomen in de St. Lucas Gilde. Niettemin werkte hij verder aan zijn opleiding. Pieter Paul Rubens refereert naar de negentienjarige van Dyck als 'de beste van zijn leerknapen'. In 1621 ging Antoon voor zes jaar naar Italië waar hij Italiaanse meesters bestudeerde. Zijn reputatie steeg na zijn terugkomst in 1627 zodanig dat koning Charles I van Engeland hem naar Engeland haalde, waar hij ook daar op korte tijd heel beroemd werd. In 1632 werd hij geridderd, in 1633 tot 'hofschilder des konings' benoemd. Hij huwde in 1638 Mary, de dochter van Lord Ruthven, en samen kregen ze één dochter. Antoon van Dyck had ook een dochter bij zijn maitresse.

 


Antoon van Dyck
Zelfportret

1599 - 1641

 

Antoon van Dyck staat vooral bekend als de grootste barokschilder der Nederlanden, na Rubens. Zijn stijl aanvankelijk veel beïnvloed door Rubens' stijl toont later ook de invloed van Titiaan, een van de belangrijkste kunstschilders van de Hoog-Renaissance. Antoon van Dyck overleed in Londen op 9 december 1641, op de leeftijd van 42 jaar, en ligt begraven in de St Paul's Cathedral in Londen.

In 1628 kregen de drie grootmeesters, Pieter Paul Rubens, Antoon van Dyck en Jacob Jordaens, de opdracht om de drie voornaamste altaren van de kerk te verfraaien met een schilderij. In de noorderbeuk hangt het schilderij van van Dyck genaamd 'De extase van Sint-Augustinus'.

Voor de beschrijving citeren we de website van Amuz:

"De heilige Augustinus wordt in vervoering gebracht door een hemels visioen waarin hij de Heilige Drievuldigheid ziet verschijnen. Hiermee verwijst dit werk naar de bijzondere mystiek van de Augustijner eremijten. Het schilderij is opgedeeld in twee groepen. In de onderste groep, de aardse, staat Augustinus centraal. Links wordt hij ondersteund door een engel en daarnaast, geknield, zien we zijn moeder, de heilige Monica. Rechts van Augustinus wijst een engel naar de verschijning in de hemel. Naast de engel knielt Nicolaas van Tolentino. De overgang naar de bovenste groep wordt gevormd door een zuil die vervaagt in de hemel. Talrijke engeltjes omringen daar de Heilige Drievuldigheid: Christus, een duif als symbool voor de Heilige Geest, de driehoek met in het Hebreeuws de naam van God de vader: Jehova."

Zoals opgemerkt is bovenaan in het schilderij Gods naam terug te vinden.

 

 

2 detailopnames...

 

 

 


 

- naar boven -