Dichters

Samuël Iperuszoon Wiselius

Samuël Iperuszoon Wiselius is geboren op 4 februari 1769 te Amsterdam. Na zijn opleiding studeerde hij in 1790 af als doctor in de rechten. Hij vestigde zich in zijn geboortestad eerst als advocaat, nadien als koopman. Hij heeft een actief aandeel gehad aan de omwenteling in 1795 en werd nadien lid van verscheidene comite's. In 1813 werd hij Directeur van Politie te Amsterdam. Op 2 oktober 1815 werd hij door de koning begiftigd met de titel van 'Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw'. Drie dagen later werd hij tot Lid der tweede klasse van het koninklijk instituut verkozen. Samuël overleed op 15 mei 1845, 76 jaar oud. Hij was gehuwd met Suzanna Le Poole en samen hadden ze minstens 2 dochters, Suzanna Johanna en Helene Ida.

 

Samuël Iperuszoon Wiselius
1769-1845

 

In een biografisch naslagwerk wordt hij beschreven als iemand die van jongs af aan een letterkundige opleiding genoot inclusief de Griekse en Latijnse letterkunde. Hij schreef ook zelf literature werken, in één ervan vinden we de Goddelijke Naam terug. (terug te vinden in: 'Neerlands Letterkunde in de Negentiende Eeuw' - Bloemlezing ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde' - uitgegeven in 1877 door D.A. Thieme).

Blz. 254 - 255

- top -