Dichters

C. D. Viehoff

Dichter Viehoff was predikant bij de 'Evangelisch - Lutersche gemeente' te Utrecht, zoals op zijn gedichtenbundel staat aangegeven. Meer dan zijn overlijdensdatum zijn we verder niet te weten gekomen. Hij overleed in het jaar 1860.

In 1849 gaf hij een boekje uit bij uitgever J. D. Doorman, getiteld 'Palmbladen - Godsdienstige Poezij'. Op de cover staat: 'Uitgegeven ten voordele van behoeftigen'. In het gedicht 'De Joodsche Tempelbouw' gebruikte hij verscheidene malen de Goddelijke Naam.

 

 

- top -