Dichters

Jan Theodoor Van Rijswijck

"De 10e Mei 1849 was een dag van rouw voor het Vlaamsche vaderland. Tusschen de onoverzienbare scharen eener diep ingetogene menigte, die de straten van Antwerpen vervulde, trok een lijkstoet langzaam voort, gevolgd door duizenden personen, uit alle streken van den moedergrond toegestroomd, om eene laatste hulde te brengen aan een geliefden doode : het was de volksdichter Theodoor Van Ryswyck, welke dien dag ten grave werd gevoerd." - alzo begint het voorwoord van de 'Volledige werken van Theodoor Van Rijswijck', geschreven door Jos. Staes.

Jan Theodoor Van Rijswijck is geboren in Antwerpen op 8 juli 1811 als zoon van een onderwijzer die zijn kinderen de liefde voor de poëzie bij bracht door voor te lezen uit de werken van Vondel, Cats en andere dichters. Volgens een biografie was Theodoor achtereenvolgens leerling-beeldhouwer, sieraadschilder, hulponderwijzer en klerk bij een bank. Hij was ook dichter, gezegd wordt 'politiek hekeldichter en bemind volksdichter. De laatste maanden van zijn leven bracht hij door in een inrichting voor geestegestoorde mensen. Hij overleed op 7 mei 1849, bijna 38 jaar oud.

Theodoor Van Rijswijck gebruikte de Goddelijke Naam veelvuldig in zijn driedelig werk,

 

In het gedicht vanaf blz. 81

.............

 

In het gedicht:

............

...............

 

In DEEL II - vanaf blz. 179

..............

 

Vanaf blz. 195, het volledig gedicht dat we laten zien:

 

Dit gedicht draagt zelfs als titel de Goddelijke Naam:

 

Vanaf blz. 214 het gedicht:

................

 

En tenslotte in DEEL III - blz 27 en 28En tenslotte in DEEL III - blz 27 en 28

 

- top -