Dichters

Abram Pieter Van Groningen

Abram Pieter Van Groningen is geboren in Haarlem op 7 maart 1798. Zijn ouders waren Lambertus Van Groningen, een algemeen geacht godsdienstonderwijzer bij de Hervormde kerk en Maria Bayard. Abram Pieter studeerde theologie, letterkunde en geschiedkunde in Leiden. Hij was ook de oprichter van een studentengezelschap "Rederijkers" gewijd aan de dichtkunst. Ook Isaac Da Costa, een andere bekende dichter, was er enige tijd lid van. In 1821 werd hij predikant te Bleskensgraaf-en-Hofwegen, in 1827 te 's Gravendeel en in 1837 te Ridderkerk. Hij huwde op 23 april 1845 met M. Sitters. Zijn huwelijk wordt beschreven als "een huwelijk, dat, hoewel met geen kroost gezegend, eene bron van nieuwe levensvreugde voor hem opende, waarvoor hij tot het einde zijns levens dankbaar was." Abram Pieter overleed op 22 december 1861 te Ridderkerk in de leeftijd van 63 jaar.

Hij gebruikte de Goddelijke Naam in het gedicht 'De zang van Nerija's zoon'. (terug te vinden in: 'Neerlands Letterkunde in de Negentiende Eeuw' - Bloemlezing ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde' - uitgegeven in 1877 door D.A. Thieme.)

Blz. 592 - 594

 

- top -