Dichters

Prudens van Duyse

"Een man van moed, deugd en kennis, een groot geleerde aen wie onze stad den dag schonk, een dier uitgelezene helden, wie in het perk waer het er de taelstryd goldt, zoo dapper vocht, wie gansch zynen leeftyd aen de verdediging der vlaemsche regte toewyde, de heer Prudens Van Duyse is niet meer ! ". - alzo schreef een hoofdredacteur van het Dendermondse weekblad "De Onpartijdige".

Prudens is geboren op 17 september 1804 in Dendermonde, als vijfde en laatste kind van dokter Joseph van Duyse en Theresia Joanna Hanssens. Reeds vanaf heel jonge leeftijd voelde Prudens zich aangetrokken tot de dichtkunst en deed hij mee aan populaire rederijkerswedstrijden. Na enkele jaren gewerkt te hebben als notarisklerk en een studie van filosofie, studeerde hij rechten te Gent. In 1832 promoveerde hij tot doctor in de rechten maar reeds na één zaak hing hij de toga aan de haak. Nadien werkte hij nog als leraar en als stadsarchivaris. Hij huwde in 1842 met Sophie Wouters. Naast zijn beroep als archivaris bleef hij zich ook wijden aan de dichten, de letterkunde. Hij was ook actief in het volkstoneel en in de Vlaamse beweging. Hij overleed op 13 november 1858 te Gent.

We vonden het gebruik van de Goddelijke Naam terug in het boek...

 

In dit gedicht schrijft hij de Naam als 'Jova'...

 

We vonden de Goddelijke Naam ook terug in het gedicht...

 

- top -