Dichters

Samuel Johannes van den Bergh

Samuel Johannes van den Bergh werd geboren op 10 januari 1814 te Den Haag. Hij was de zoon van een apotheker, de apothekerszaak was reeds honderd jaren overgegaan van vader op zoon. Op zevenjarige leeftijd verloor Samuel Johannes zijn vader. Zijn moeder, die beschreven wordt als een verstandige, eenvoudige vrouw plaatste hem daarop in een kostschool. Vanaf de leeftijd van 15 jaar vond men dat het tijd werd dat hij zich zou voorbereiden op zijn beroep, het overnemen van de familiezaak die ondertussen beheerd werd door een provisor. Om zich zoveel mogelijk te bekwamen voor het vak werd hij onder de hoede geplaatst van apotheker Kruyt. Op de leeftijd van 18 jaar verkreeg hij zijn diploma als apotheker (drogist) wat hem uitzonderlijk werd gegeven, immers, de normale minimumleeftijd was 20 jaar. Klaarblijkelijk had zijn opleiding bij apotheker Kruyt ook nog voor iets anders gezorgd. Hij huwde met diens dochter, Maria Johanna Kruyt, op 19 mei 1840. Uit hun huwelijk kwamen 7 kinderen voort, zes meisjes en één zoon. Slechts bijna 55 jaar oud overleed Samuel Johannes onverwacht op 24 december 1868 te Den Haag.

Naast zijn geprezen drukke activiteit als apotheker en de zorg voor zijn vrouw en kinderen vond deze man ook nog tijd om vele dichtbundels uit te geven. Wij vonden de Goddelijke naam terug in zijn boek "Heden en verleden".

 

 

In het gedicht

 

In het gedicht beginnende op blz. 12 (we tonen het helemaal)

 

In het gedicht

.............

...............

...............

.............

..........

 

In het gedicht

............

.............

 

In het gedicht

............

 

En tenslotte in het gedicht

 

 

 

 

 

 

 

- top -