Dichters

Bernard Ter Haar

Bernard ter Haar was een Nederlandse dominee, dichter en hoogleraar. Bernard ter Haar werd geboren in Amsterdam op 13 juni 1806, als zoon van Barend ter Haar en Johanna Judith Hamming. Hij studeerde theologie en letteren, eerst in Amsterdam, later aan de Universiteit Leiden. Hij was vierentwintig jaar lang predikant in verschillende gemeenten. In 1854 werd hij tot hoogleraar in de godgeleerdheid te Utrecht benoemd, welk ambt hij vervulde tot 1874. Zijn laatste levensjaren bracht hij te Velp door, waar hij op 19 november 1880 overleed.

Bernard ter Haar
1806-1880

 

Bernard Ter Haar gebruikte in zijn documenten verscheidene malen de Goddelijke Naam. Bijvoorbeeld in dit werk:

 

 

Bladzijde 178

 

Bladzijde 250

 

Bladzijde 258

 

Bladzijde 261

 

Bladzijde 265

 

 

- top -