Dichters

Cornelis Ten Hoet Jz.

Cornelis Ten Hoet Jz. is geboren te Nijmegen op 19 april 1796. In het jaar 1818 werd hij notaris te Beek en Ubbergen. Behalve zijn beroepsactiviteit hield hij ook van de poëzie. Het is bekend dat hij een liefde had voor de 'Hoogduitse Poëzie' die hij vertaalde naar het Nederlands. Hij overleed op 7 mei 1832 in Nijmegen na een slepende ziekte die hem 2 jaar aan het bed kluisterde (volgens een biografisch naslagwerk een 'uitterende ziekte'). Hij werd 36 jaar oud.

Hij gebruikte de Goddelijke Naam in het gedicht 'Het onweder' (terug te vinden in: 'Neerlands Letterkunde in de Negentiende Eeuw' - Bloemlezing ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde' - uitgegeven in 1877 door D.A. Thieme.)

Blz. 485 - 486

 

- top -