Dichters

Antony Christiaan Wynandt Staring

Antony Christiaan Wynandt Staring was de enige zoon van Damiaan Hugo Staring, zeeman (equipagemeester) aan Kaap de Goede Hoop, en zijn vrouw E. W. Verhuell. Antony is geboren te Gendringen op 24 januari 1767. Als zesjarige kwam hij onder de hoede van zijn oom Jacob Gerard Staring, die als schrijver van 'het bijbelsch woordenboek' veel lof had ontvangen. Antony studeerde af als doctor in de rechten. Hij studeerde vervolgens twee jaar landkunde waarna hij zich vestigde op het familielandgoed 'de Wildenborch', thans behorende tot de gemeente Vorden. In 1791 huwde hij met jonkvrouwe E. M. Van Löben - Sels. Het jaar nadien werden ze de ouders van een zoontje, dat echter kort na de geboorte overleed. Twee jaar nadien overleed ook zijn vrouw, een dag na het overlijden van zijn moeder. In 1798 huwde hij voor een tweede keer, met Jonkvrouwe J. A. C. Van der Muelen, samen kregen ze 4 zonen en 4 dochters.

Over zijn poezie is opmerkelijk dat hij reeds op 19-jarige leeftijd een bundel gedichten uit gaf, het begin van vele. Hoewel hij tijdens zijn leven niet altijd gewaardeerd werd als dichter, was dit na zijn overlijden zeker het geval. Hij overleed op 18 augustus 1840, in de leeftijd van 73 jaar.

Het gedicht waarin we de Goddelijke Naam stond, staat in het boekje:


- top -