Dichters

Joannes Matthias Schrant

Joannes Matthias Schrant werd geboren te Amsterdam, 24 Maart 1783. Na zijn studies in het 'Athenaeum' van zijn geboortestad bezocht hij het seminarium te Warmond en in het jaar 1806 werd hij tot priester gewijd werd. Hij was eerst kapelaan te Amsterdam, en in die tijd ook medeoprichter van het tijdschrift: 'Mengelingen voor Roomsch-Katholijken'. In 1811 werd hij pastoor te Bovenkarspel en in 1817 hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde te Gent. Na den Belgische opstand was hij van 1831 tot 1844 buitengewoon leraar. In 1845 werd hij gewoon hoogleraar te Leiden, welke betrekking hij tot aan zijn emeritaat in 1853 bekleedde. Hij bleef te Leiden wonen en overleed er 5 April 1866. In 1832 had de Leidse senaat hem, honoris causa, tot doctor in de letteren benoemd.

Zijn gedicht waarin hij de Goddelijke Naam schrijft staat ook in het boek:

 

- top -