Dichters

Eulogius Schneider

Eulogius, zijn doopnaam was Johann Georg, Schneider is geboren op 20 oktober 1756 in Wipfeld am Main. Na zijn studies filosofie en recht trad hij op 21 jarige leeftijd binnen in het klooster der Franciscanen. Na de afronding van zijn opleiding werd hij tot priester gewijd. In 1789 werd hij professor Literatuur en Schone Kunsten in de universiteit van Bonn. Zijn prominenste leerling was wellicht Ludwig van Beethoven. Hij verliet zijn orde en werd met pauselijke toestemming 'wereldpriester'. Hij was ook vicaris van de bisschop, professor aan het seminarie, en predikant. Tenslotte verwijderde hij zich meer van zijn geestelijke ambt en bewandelde de weg der revolutionairen. Hij werd ook president van Jakobijnerclubs. De Jacobijners waren radicale revolutionairen die tijdens de Franse Revolutie nog sneller veranderingen wilden. Tijdens zijn toenemende radicalisering was hij ook burgercommissaris en aanklager gedurende Revolutietribunalen.

In 1793 huwde hij met Sara Stamm, de dochter van een wijnhandelaar. Slechts enkele uren na zijn huwelijk werd hij gearresteerd en op het schavot geplaatst. De reden voor de veroordeling: "Schneider, voormalige priester en onderdaan van de Keizer, werd gisteren in Straatsburg in overmatige pracht binnengereden, door slechts 6 paarden getrokken en omgeven door Gardisten met getrokken sabel." Derhalve dient "de gedachte Schneider vandaag (15 december 1793) van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags op het schavot van de guillotine voor het volk tentoongesteld te worden om zo voor de smaad op de zeden van de nieuw ontstane Republiek te boeten". Zijn arrest bracht hem ook naar Parijs waar hij, na een tijd gevangen te hebben gezeten, op 1 april 1794 door de guillotine onthoofd werd. Hij was 37 jaar oud.

 

 

Eulogius Schneider was ook een dichter. We vonden van hem een gedicht terug waarin hij tweemaal Gods naam gebruikte. Het boek (gedigitaliseerd door Google):

 

 

De bladzijden 174-176

 


- top -