Dichters

Adrianus Cornelis Schenck

Adrianus Cornelis Schenck (de naam wordt ook wel 'Schenk' geschreven) is geboren te Delft op 11 maart 1775 als burgerzoon van Johannes Schenck en Hester Spragge. Hij bezocht, wat men in een biografie noemt, 'een gewone school'. Na zijn schoolopleiding werkte hij als klerk op een kantoor. Niettemin bleef hij aan zijn opleiding werken; in zijn vrije tijd maakte hij zich de Franse, Engelse en Hoogduitse taal eigen - een bewijs daarvan is zijn meesterlijke vertaling van Youngs' 'Nightthoughts' uit het Engels in het Nederduits. In 1812 werd hij tot 'Ontvanger' aangesteld te Charlois; hij bleef daar tot zijn pensioen in 1835. Behalve zijn meesterlijke vertaling maakte hij ook zelf gedichten. In één van deze gedichten vonden we de Goddelijke Naam terug. Hij overleed op 17 juli 1855 in de leeftijd van 80 jaar. Over zijn gezinsleven staat te vermelden dat hij in 1799 huwde met Maria Vrijdag, samen hadden ze 6 kinderen.

Het reeds genoemde gedicht staat in:

 

- top -