Dichters

Joannes Carolus Hubertus Nolet de Brauwere van Steeland

Joannes is geboren op 23 februari 1815 in Rotterdam. Hij studeerde al vroeg Frans en Latijn en slechts 10 jaar oud werd hij naar België gestuurd om te studeren. Hij studeerde later rechten te Gent en Leuven en vestigde zich in 1844 te Brussel.

Als vriend van David, Van Duyse e.a. Vlaamse voormannen, speelde hij een zeer actieve rol in de Vlaamse culturele beweging: in het bijzonder als lid van het Brussels Taal- en Letterkundig Genootschap en voorzitter van het Taalverbond. In 1856 werd hij door Leopold II tot medestichter van de Vlaamsche academie benoemd, in welke hoedanigheid hij tot het laatste ogenblik van zijn leven met grote ijver werkzaam bleef. Sedert 1877 ziek, verbleef hij zijn laatste jaren in Vilvoorde alwaar hij overleed op 21 juni 1888, 73 jaar oud.

Vanaf 1834 begon hij met het uitgeven van gedichten. Tot zijn beroemdste gedichten behoren Noami en Ambiorix.
In twee boeken vonden we de Goddelijke Naam terug, een eerste boek heet: "Ernst en Boert".

 

Op blz. 1 begint een gedicht dat wel 30 bladzijden lang is! Het gedicht heet Noami...

 

Bladzijde 8

 

Bladzijde 27

 

Op blz. 49 begint het gedicht 'Lofzang'

..............

 

Vanaf bladzijde 56 begint een gedicht dat we helemaal laten zien. Het gedicht:

 

 


 

Een tweede boek waarin we Gods Naam terugvonden werd uitgegeven in 1859.

 

 

Het gedicht 'Begeestering' is wel 13 bladzijden lang. Op de tweede bladzijde staat de Goddelijke Naam.

 

- top -