Dichters

Friedrich Gottlieb Klopstock

Friedrich Gottlieb Klopstock is geboren in Qeudlinburg (Duitsland) op 2 juli 1723. Hij was het oudste kind van de zeventien kinderen die zijn ouders Gottlieb Heinrich, advocaat, en Anna Maria op de wereld zouden zetten. Na zijn opleiding in het gymnasium volgde hij les in de beroemde klassieke school van Schulpforta. Hier werd hij al gauw bekwaam in de Griekse en Latijnse versbouw. Hij schreef enkele verdienstelijke idyllen en odes in het Duits. Vanaf 1745 heeft hij ook nog theologie gestudeerd doch deze opleiding voltooide hij niet. In 1748 werd hij privéleraar te Langensalza.

Klopstock werd beroemd met zijn eigen epos, ‘Der Messias’, dat in etappes gepubliceerd werd. Daar Der Messias zo'n groot succes was, bood de koning van Denemarken, Christiaan V, hem een staatspensioen aan, teneinde hem in staat te stellen het epos te voltooien. In de periode 1751 tot 1770 woonde hij verscheidene jaren in Kopenhagen en leefde uitsluitend van de pen. Na de dood van de Deense koning, in 1770, verhuisde hij naar Hamburg, en voltooide eindelijk zijn Messias in 1773.

Betreffende zijn privéleven valt er op te merken dat hij in 1754 huwde met Meta (Margaretha) Moller. Meta overleed echter 4 jaar later tijdens een bevalling. In 1791 hertrouwde hij met Johanna Elisabeth von Winthem, een nicht van zijn eerste vrouw. Een jaar later werd hij ereburger van de Franse Republiek. Friedrich Klopstock overleed op 14 maart 1803 te Hamburg, in de leeftijd van 79 jaar. Tijdens zijn begrafenis werd hij geëerd als een van de grootste Duitse dichters aller tijden.

 

Friedrich Gottlieb Klopstock
1723-1803

 

 

 

Klopstock was bekend met de uitspraak van Gods naam. Hij gebruikte hem in het volgende boek met de volgende gedichten:
(gedigitaliseerd door Google)

 

Het gedicht vanaf bladzijde 68...

 

Het gedicht vanaf bladzijde 138...

 

Het gedicht vanaf bladzijde 158...

 

En tenslotte nog in een gedicht dat we helemaal tonen, vanaf bladzijde 164...

 

- top -