Dichters

Isaac da Costa

Isaac Da Costa is geboren op 14 januari 1798 te Amsterdam. Hij was de zoon van Daniel Da Costa, een geachte zakenman (wijnhandelaar) en Rebecca Ricardo, beiden behorende tot "de aristocratie der Portugese Israëlieten" - zo vermeld een biografisch naslagwerk.

Reeds heel jong besteed men heel veel aandacht aan zijn opleiding. Als hij 8 jaar oud is, wordt hij opgenomen in een "Latijnsche school". Terwijl hij elders zijn opleiding verder zette ontwikkelde zijn liefde voor de dichtkunst zich verder. Uiteraard dient hierbij gerekend te worden de invloed van Bilderdijk, met wie hij 1813 in contact kwam en van wie hij les kreeg. In 1818 promoveerde hij in de rechten, in 1821 promoveerde hij in de Letteren. Kort daarop huwde hij zijn nicht Hanna Belmonte. Hij liet zich bekeren tot de Hervormde Kerk en in 1822 lieten zij zich dopen. Na zijn studie werd hij ambteloos burger; hij hield sinds 1826 bijbellezingen in zijn huis op zondagavond; later ook `vrijdagse' voorlezingen, vooral over theologische onderwerpen. In 1834-1838 was Da Costa redacteur van het tijdschrift 'Nederlandsche Stemmen over Godsdienst, Staat, Geschied- en Letterkunde'. In 1839 werd Da Costa gekozen als lid van het Koninklijk Instituut voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten.

Tijdens zijn hele leven heeft hij vele dichtwerken geschreven. Isaac Da Costa overleed op 28 april 1860, 62 jaar oud.

 

Isaac Da Costa
1798 - 1860

 

 

Bladzijde 46

 

Bladzijde 64

 

Bladzijde 98

 

Bladzijde 119

 

Bladzijde 139

 

Bladzijde 153

 

Bladzijde 157

 

Bladzijde 205

 

Bladzijde 271

 

Bladzijde 308

- top -