Dichters

Jan Brester Az

Volgens twee biologische woordenboeken werd Jan Brester Albertszoon geboren op 7 mei 1805 te Amsterdam - het onderstaande boek zegt 7 april. Zijn ouders worden beschreven als gewone mensen (burgers) waarbij een eenvoudig leven centraal stond. Jan groeit op en wordt een 'koopman' of handelaar in koffie en thee. Jan was vrijgezel en bleef bij zijn ouders wonen. Naast zijn beroepsleven had hij als liefhebberij de poëzie. Hij was lange tijd secretaris bij de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Vermaak te Amsterdam. In verscheidene jaarboekjes publiceerde hij wel eens een gedicht. Uiteindelijk tegemoet komende "aan de lang gekoesterde wensch zijner vrienden" bundelde hij in zijn laatste levensjaar al zijn gedichten. Jan Brester Az. overleed op 4 november 1862 te Amsterdam - 57 jaar oud.

Ook Brester was bekend met de Goddelijke Naam Jehovah. Hij gebruikte de Goddelijke Naam in het gedicht 'Abigaël'. (zie: 'Neerlands Letterkunde in de Negentiende Eeuw' - Bloemlezing ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde' - uitgegeven in 1877 door D.A. Thieme).

 

 

- top -