Dichters

Willem Bilderdijk

Willem Bilderdijk (Amsterdam, 7 september 1756 - 18 december 1831) was een Nederlands geschiedkundige, taalkundige, dichter en advocaat.

In zijn zesde levensjaar werd de jonge Bilderdijk getroffen door een ongeluk aan een voet, waardoor ontsteking van het beenvlies optrad. Medische fouten zorgden ervoor dat hij ruim tien jaar grotendeels binnenkamers doorbracht, waar hij zich aan de studie, tekenen en schrijven wijdde. Hier legde hij de basis voor zijn fabelachtige kennis van zaken. In 1780, na een periode gewerkt te hebben op het kantoor van zijn vader en inmiddels bekend als dichter, begon hij aan zijn studie rechten te Leiden. Twee jaar later rondde hij deze studie af en vestigde hij zich als advocaat te Den Haag.

In zijn verdere leven heeft hij veel ellende gekend. Doordat hij de Franse Revolutie niet erkende en vanwege problemen met schuldeisers diende hij te vluchten. Drie kinderen voortspruitende uit zijn eerste huwelijk met Catherina Rebecca Woesthoven stierven jong. In Londen leerde hij in 1795 zijn tweede vrouw kennen, Katharina Wilhelmina Schweickhardt, maar ook in ballingschap werd hij getroffen door ellende. Van de vijf kinderen die Katharina hem in Duitsland schonk, stierven er vier op jeugdige leeftijd en het gezin kende nadien vele miskramen. Op beroepsvlak zag hij kans om naast zijn lessen ook een tiental bundels verzen te publiceren. In 1806 kon de vijftigjarige Bilderdijk in het vaderland terugkeren. Hij gaf Nederlandse les aan Lodewijk Napoleon en werkte aan de totstandkoming van een koninklijke bibliotheek. Ondanks de productieve periode waarin hij veel werk verrichte, leefde hij van brood en gerstewater. Gelukkig beschouwde de nieuwe monarch Willem I Bilderdijk nog steeds als een trouwe volgeling van het Oranjehuis. Hij verleende hem een jaargeld maar kon hem niet aan het begeerde professoraat helpen. In 1817 vertrok Bilderdijk naar Leiden, waar hij tien jaar onder beroerde omstandigheden zou verblijven. Als privaatdocent gaf hij les in de vaderlandse geschiedenis waardoor hij grote politieke en religieuze invloed uitoefende. Verbitterd vertrok hij in 1827 uit Leiden, waar hij ruim vijfentwintig dichtbundels en talloze verhandelingen en vertalingen had geschreven, naar Haarlem. Daar stierf in 1830 zijn geliefde vrouw en bleef hij achter met zijn zoon Lodewijk. Eind 1831 stierf de dichter op vijfenzeventigjarige leeftijd.

Willem Bilderdijk
1756 - 1831

 

Bladzijde 254 - 258

 

 

Bladzijde 458

- top -