Dichters

Augustin Berthe

Zoals vermeld op het boekje was Augustin Berthe 'Pater Redemptorist'. De redemptoristen behoren tot de 'Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (Congregatio Sanctissimi Redemptoris), een congregatie welke in de katholieke kerk werd gesticht in 1732 in Napels. Eveneens op het boekje staat dat Pater P. Berthe ook de schrijver was van Garcia Moreno. Garcia Moreno was een katholieke politicus uit Ecuador die tweemaal president werd. Eerst had deze Garcia Moreno gedacht aan een leven als priester. Hij studeerde theologie en heeft ook enkele lagere wijdingen ontvangen. Nadien ging hij echter in de journalistiek en nog later in de politiek. Pater Berthe heeft een autobiografie van deze man geschreven, een autobiografie dat nog steeds als een bekend naslagwerk wordt gebruikt.

Pater Berthe gebruikte vaak de Goddelijke naam in de vorm van 'Jehova'. Bijvoorbeeld in het boekje XIV Jeremias dat uitgegeven werd in het jaar waarin hij ook overleed, namelijk 1907. Op te merken is zeker de zin op het voorblad, dat de uitgave gebeurde met "de lofflijkste goedkeuringen der Bisschoppen van Arras, Chambery, Clermont en Viviers".

 

We tonen delen van de bladzijden met Gods naam om een impressie te geven.

 

 

Bladzijde 3 en 4

 

 

Bladzijde 7

 

Bladzijde 9 tot 12

 

 

 

Bladzijde 14

 

Bladzijde 17 en 18

 

Bladzijde 20 - 23

 

 

 

Bladzijde 27 - 29

 

 

 

 

 

Bladzijde 32

 

Bladzijde 34 - 36

 

Bladzijde 38

 

Bladzijde 41

 

Bladzijde 43 - 45

 

Bladzijde 47 en 48

 

Bladzijde 51

 

Bladzijde 53

 

Bladzijde 56 en 57

 

Bladzijde 59

 

Bladzijde 68 en 69

 

Bladzijde 71

- top -