Dichters

Dirk Bax

Dirk Bax kwam ter wereld op 17 februari 1793 te Rotterdam. Hij studeerde in Leiden en werd daar doctor in de theologie. Hij was Nederlands-Hervormd predikant te Ek-en-Wiel, Brielle en Zutphen. De heer Bax was ook uitzonderlijk in Wis- en Natuurkunde. Na een tiental jaren als predikant werkzaam te zijn in Zutphen werd hem daar het professoraat aangeboden, in de vakken waar hij als student tweemaal met goud bekroond was. Hij was ook dichter, leerling der Duitse school en vertaler. In 1837 kwam hij te Rotterdam lezen. In de nacht van 27 april 1837 sloeg het noodlot toe. Men vermoed dat hij het licht wilde aanhouden en in slaap viel. Zijn kleren moeten vuur gevat hebben en de dichter stierf tijdens de brand die uitbrak, in de leeftijd van 44 jaar. Hij liet een gezin achter in armoede: zijn vrouw Elizabeth Hendrina Wittigs en 6 kinderen.

Hij gebruikte de Goddelijke Naam in het gedicht 'De Bergbewoner' (terug te vinden in: 'Neerlands Letterkunde in de Negentiende Eeuw' - Bloemlezing ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde' - uitgegeven in 1877 door D.A. Thieme).

Blz. 427 - 428

 

- top -