Boeken

1929 - De Profetieën van Haggaï

Datum en taal: 1929 - Nederlands

Auteur: Dr. Johannes Hermanus Gunning J.H.zn

Gunnings vader was predikant in Hilversum toen hij 23 januari 1858 geboren werd. In 1861 werd deze overgeplaatst naar de Nederlands Hervormde gemeente te 's Gravenhage (Den Haag). In deze stad is Johannes opgegroeid en naar school gegaan. Hij was een zeer begaafde leerling en zeer goed in het leren van andere talen. Later volgde hij theologie in Utrecht met de bedoeling om eveneens predikant te worden. Op 11 november 1881 huwde hij met Tobina Adriana Pijnacker Hordijk. Eén maand later werd hij dominee in Wilhelminadorp, in de provincie Zeeland. Hierna volgde een reeks van gemeenten waarin hij diende: Bennebroek, Gouda, Leiden, Utrecht, om uiteindelijk op de leeftijd van 58 jaar weer te eindigen in Zeeland, in het dorp Serooskerke.

Hij was een sociaal bewogen man en wilde de kerklidmaten meer bij de eredienst betrekken, wat op weerstand botste bij zijn ambtgenoten. In Leiden richtte hij een wijkgebouw op met de naam Pniël en ook begon hij een weekblad met dezelfde naam dat hij 49 jaar lang met toewijding heeft verzorgd. In Serooskerke werd hem gevraagd om van het moderne communicatiemiddel de radio gebruik te maken om preken te houden. Hiermee bereikte hij vele zieken en eenzamen. Op 66 jarige leeftijd stopte hij met zijn ambt als predikant, maar zijn geest en werklust bleven vurig en actief. Hij gaf nog toespraken op de radio en schreef nog tal van boeken en gedichten. Veel van zijn boeken waren gerelateerd aan de Bijbel. Maar hij schreef ook een lijvige biografie (6 delen) over zijn vader Prof. Dr. J.H. Gunning.

Gunning reisde veel en probeerde steeds de taal te spreken van het land waar hij te gast was. Zo sprak hij vloeiend Italiaans, Spaans, Portugees, Deens, IJslands en Zweeds. En behalve dat kon hij de Bijbel lezen in zowel het Grieks als het Latijn.

Op 20 juni 1940 stierf hij, 82 jaar oud, in zijn woonplaats Amsterdam, na een vruchtbaar en rijk gezegend leven.

 

Vertaling: Citaat uit het boek: “Wij willen te samen de profetie van Haggaï met elkander lezen, een der zogenaamd “kleine profeten”, omdat hun geschriften, in tegenstelling met die der in onze kànon voorafgaande “grote profeten”, maar klein en gering van omvang zijn. Maar ze zijn waarlijk niet klein van betekenis !" Gunning verklaart de betekenis van Haggaï's uitspraken en geeft aan in welke tijdsperiode de beschreven gebeurtenissen hebben plaats gevonden.

 

Godsnaam: Gods naam, geschreven als Jehovah, komt 12 maal in het boek voor. Het staat niet in de Bijbeltekst maar wel in Gunnings toelichting op de teksten.

We tonen u enkele bladzijden...


..........

...............

..............

..............

 

naar boven