Boeken

1927 - Simson - de Godgewijde

Auteur: Israel Querido

Israël Querido is geboren op 1 oktober 1872 te Amsterdam uit een Portugees-Joodse familie. Hij kwam uit een arm gezin en moest reeds heel jong, 14 jaar oud, zelf zijn brood verdienen. Een opleiding tot horlogemaker kon hij niet afmaken vanwege een oogbeschadiging, waarna hij in de diamantindustrie terechtkwam. Rond zijn negentiende was hij korte tijd juwelier, maar ook dat liep mis. Zijn talenten en interesses lagen op andere terreinen. Hij speelde viool, maar deze aanleg werd vroegtijdig belemmerd door zijn streng religieuze moeder, die hem verbood op de sabbath te spelen. Querido ontwikkelde zich als autodidact. Overdag werkte hij en 's avonds schoolde hij zichzelf in 'alle filosofieën en de gansche wereldliteratuur' om het gemiste onderwijs in te halen. Toen hij 18 jaar oud was begon hij aan zijn eerste roman, die echter nooit af raakte. Op aandringen van zijn vrouw debuteerde hij wel in 1893 met zijn zijn eerste boek 'Gedichten', in 1894 gevolgd door het boek 'Verzen'. Voor beide boeken gebruikte hij het pseudoniem 'Theo Reeder'. Er wordt echter gezegd dat zijn dichtkunst geen succes was. Querido werd vervolgens actief als literaire criticus en publiceerde onder meer in De Gids, Groot Nederland, De Arbeid, De Ploeg, Land en Volk en Het Volk. Vanaf 1905 verzorgde hij twintig jaar lang de literaire kroniek van het Algemeen Handelsblad. Na nog verscheidene andere romans, schreef hij van 1912-1924 zijn bekendste werk, de vierdelige romancyclus “De Jordaan”, over het Amsterdamse volk.

Israël had een sterke persoonlijkheid en was een goede redenaar. Door zijn kritische socialistische instelling was hij zowel geliefd als gehaat bij sommige andere kunstenaars en schrijvers.

 

 

Over zijn gezinsleven is bekend dat hij huwde met Janet Sjouwerman op 30 mei 1893. Samen kregen ze een zoon.

Op 26 juli 1932 werd hij voor een 'zenuwaandoening' in de Amsterdamse Boerhaavekliniek opgenomen, waar hij op 5 augustus plotseling aan een hartverlamming overleed. Hij was bijna 60 jaar oud.

Het boek: Het boek dat we tonen werd als vierde druk uitgebracht in 1927, bij Scheltens & Giltay te Amsterdam.

Godsnaam: Israël Querido gebruikte Jehovah als de persoonlijke naam van God.

 

 

 

 

Enkele bladzijden...

 

 

- naar boven -