Boeken

1922 - De Messias

Auteur: A.B. Routhier

Betreffende de schrijver: de heer Adolphe Basile Routhier is geboren in Saint-Placide op 8 mei 1839. Vanaf zijn 11de levensjaar deed hij zijn klassieke studies aan het Sainte Thérèse college tot 1858. Vervolgens studeerde hij rechten aan de Laval universiteit. In 1861 werd hij toegelaten aan de balie. Dertien jaar later, in 1874, wordt hij benoemd als rechter aan het Hof van de provincie Québec voor het Saguenay district. In 1897 weigert hij het ambt van luitenant gouverneur van de Noord Oost gewesten teneinde het ambt van Admiraal Rechter aan het Hof van Financiën van Canada uit te oefenen. Tegelijkertijd is hij professor in de Rechten aan de Laval universiteit.

Tijdens zijn lange carrière, heeft hij zich in alle literaire stijlen verdienstelijk gemaakt: kritische essais, litteraire portretten, historische ontwerpen, reisverslagen,gedichten, romans en drama’s. Een grootmoedig schrijver zoals hij was, componeerde hij in 1880 het Canadese volkslied.

In 1875, in Rome, Pius IX, kende hem de titel van toe van ridder in de orde van Sint Grégoire de Grote. Vervolgens schonk koning Edouard VII, hem de titel van ridder in de orde van Sint Michel en Sint Georges. Hij wordt Sir Adolphe Basile Routhier. In 1906, Routhier neemt welverdiend rust dmv zijn pensioen. Hij besteedde al zijn tijd aan de literaire kunst.

Op 81jarige leeftijd sterft hij te St. Irénéé-les-Bains, op 27 juni 1920.

 

Het boek:

 

 

 

 

Hij gebruikt bijvoorbeeld op bladzijde 17 de Goddelijke Naam, in een stuk dat begint op bladzijde 16.

 

Een ander voorbeeld dat we willen laten zien staat op bladzijde 67:

 

 

naar boven