Boeken

1907 - Van 's Heeren Ordinantiën

Auteur: Gerhard Herman Johannes Wilhelm Jacobus Geesink

Gerhard Herman Johannes Wilhelm Jacobus liet zich bij voorkeur Wim of Willem noemen. Willem Geesinck is geboren te Amsterdam op 27 mei 1854. Hij was de zoon van Coenraad Albert Jakobus Geesinck, een zeepzieder en boekdrukker, en Wilhelmina Dorothea Maria Reuver. Men omschrijft hen als een welstellend luthers gezin.

Willem studeerde theologie aan de universiteit van Amsterdam en Utrecht en werd vervolgens hervormd predikant te Schipluiden, IJlst en Rotterdam en eveneens Nederduitsch gereformeerd predikant te Rotterdam. Hij werd buitengewoon hoogleraar in 1890, en was gewoon hoogleraar van 1895 tot 1926. In 1901 werd hij tevens hoofdredacteur van 'De Heraut'. Hij was een veelgevraagde spreker. Mede door zijn toedoen werd het befaamde ziekenhuis Eudokia gesticht.

Op persoonlijk vlak is te melden dat hij op 5 mei 1881 huwde met Maria Anna Elisabeth Rösener - Manz. Vanaf 1910 kampte hij met een zwakke gezondheid, hij was vaak ziek. Hij overleed te Amsterdam op 23 januari 1929.

Het boek dat wij u tonen werd uitgegeven in 1907 bij uitgeverij Kirchner te Amsterdam.

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven