Boeken

1903 - De Godsdiensten der Wereld

Auteur: Jan Gerrit Boekenoogen

De mennonieten of mennisten zijn de oudste doopsgezinde kerk in Nederland. Zij zijn navolgers van Menno Simons die als een belangrijke Nederlandse kerkhervormer beschouwd wordt. De naam 'doopsgezinden' heeft te maken met hun kijk op de doop. In plaats van de kinderdoop kennen zij alleen een volwassenendoop op vrijwillige basis. Iemand die zich wil laten dopen dient voordien ook zijn geloofsbelijdenis op schrift te stellen.

Jan Gerrit Boekenoogen was dominee of predikant in de Nederlandse Menonietenkerk. Hij is geboren op 17 juli 1856 te Wormerveer als zoon van Lucas Fredrik Boekenoogen. Hij studeerde aan de universiteit en aan het seminarie van de Menonieten te Amsterdam. Hij behaalde zijn graad in theologie en bediende nadien de gemeenten Wormer en Jisp, Hindeloopen en Krommenie. Hij was een lid van de Teyler Stichting van Haarlem. Hij mag niet verward worden met zijn broer Gerrit Jacob (sommigen schrijven Jan) Boekenoogen die eveneens verbonden was aan de gemeente van Menonieten te Leiden, die hij zelf later bediende als diaken. Deze broer was ook lid van het uitvoerend comité van de Algemene Doopsgezinde Societeit.

Jan Gerrit Boekenoogen overleed op 7 januari 1933 te Bussem.Het boek: De Godsdiensten der Wereld.


Dit boek werd uitgegeven in 1903. Opmerkelijk is dat hij op een eerste pagina schrijft 'Jehovah of Jahweh', op een tweede dat het vaststaat dat de naam van God Jahweh is en door de Protestanten op een verkeerde manier tot Jehovah werd, en op een derde 'Jehovah' schrijft. Dit is uiteraard het standpunt van de schrijver waar veel over te zeggen valt.


 

 

 

Naar boven