Boeken

1902 - Zuid en Noord

Auteur: Pater Evarist Bauwens

Het heel gekende werk "Zuid en Noord" is een bloemlezing van Zuid- en Noordnederlandse schrijvers. Zoals het titelblad zelf te kennen geeft was dit tweede deel gemaakt voor 'de meer gevorderde leerling'. De samensteller, Evarist Bauwens, was een Jezuïtenpater. Hij is geboren in 1853 - overleden in 1937.

Het boek: In dit verzamelwerk staat verscheidene malen Gods naam...

 

 

Bladzijde 148 en 149

 

Bladzijde 350

 

Bladzijde 361

 

Bladzijde 570 en 571

 

 

 

 

naar boven