Boeken

1879 - Nieuw Leesboek voor Volksscholen

Auteur: F. A. Robyns

Het boek: Dit boekje behandelt zoals op de titelpagina staat verscheidene onderwerpen zoals: "de wereld, begrippen van natuurkunde of physiek, landbouw, gezondheidsleer, maatschappelijke huishoudkunde, "uit de geschiedenis des menschdoms", uitvinden en ontdekkingen...".

In het gedeelte 'de wereld', op bladzijde 80 wordt de Goddelijke Naam gebruikt in "53. Afkondiging der tien geboden".

 


 

 

 

naar boven